Bestemmingsplan de Rietstok

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met het voorgestelde bestemmingsplan voor Rietstok in Gemonde. Dit plan maakt de realisatie mogelijk van 28 woningen, waaronder 13 rijwoningen, 2 twee-onder-een-kapwoningen, 7 seniorenwoningen en 6 vrije kavels.

Dit project duurt al geruime tijd en houdt de gemoederen goed bezig. Dit was bijvoorbeeld te zien aan de ingezonden brieven in De Brug. DorpsGoed heeft ook meerdere malen gesprekken gevoerd met omwonenden. Zij hadden ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij het Raadsplein. Wij waarderen de betrokkenheid van eenieder bij dit bestemmingsplan.
Na alles afgewogen te hebben heeft de fractie van DorpsGoed ervoor gekozen om akkoord te gaan met dit bestemmingsplan. De nood voor woningen is in Gemonde erg groot. In dit dorp zijn in de afgelopen jaren niet of nauwelijks nieuwe woningen gebouwd. Dit zorgt ervoor dat de doorstroom stil is blijven staan.

DorpsGoed heeft extra aandacht gevraagd voor de omgevingsdialoog. Sommige omwonenden hebben aangegeven dat deze niet goed is verlopen. Hoewel de projectontwikkelaar en de gemeente aangeven dat er wel degelijk een dialoog heeft plaatsgevonden wordt dit toch anders ervaren. De verwachtingen lijken hierover uiteen te lopen. Het is goed om daar op voorhand duidelijk in te zijn en tussentijds opnieuw af te stemmen. In december 2022 heeft de gemeenteraad een nieuw participatiebeleid aangenomen. De omgevingsdialoog horende bij dit plan heeft nog daarvoor plaatsgevonden. DorpsGoed is zeer benieuwd hoe de omgevingsdialogen volgens de nieuwe richtlijnen worden ervaren, want dit moet beter. DorpsGoed begrijpt dat dit proces niet vlekkeloos is verlopen en betreurt de weerstand van omwonenden. Desondanks zien wij de noodzaak van bouwen in Gemonde. Hopelijk brengt dit plan meer in beweging zodat er nog meer voor Gemonde wordt ontwikkeld. Want met 28 woningen zijn we er nog niet.