Armoede en wat de gemeente NIET doet

In Sint-Michielsgestel groeien ongeveer 270 kinderen op in armoede. De gezinnen waar de kinderen wonen hebben het geld niet  om kinderen te laten sporten, een laptop aan te schaffen of een telefoon te betalen. Het verschil met de gezinnen waar het wel kan, voelen kinderen en neem je met je mee. Je voelt je altijd anders.

Gelukkig zijn er potjes bij de gemeente die er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen met sport, cultuur en onderwijs. En er zijn de nodige vrijwilligersorganisaties die mensen helpen met problemen rond armoede.

Voor de regie hieromheen is er de gemeente: zorgen dat het geld goed aankomt, zorgen dat dingen niet twee keer gebeuren, etc..

Diny Pennings van DorpsGoed: “Armoede moet  in onze gemeente een  hoge prioriteit  hebben, omdat de effecten  voor gezinnen en vooral kinderen ingrijpend zijn. Vanuit de rijksoverheid is een aantal jaren geleden geld  gekomen om kinderen in armoede te helpen. De gemeente mocht zelf weten wat ze daar mee deden, maar het hele bedrag moest naar gezinnen. De gemeente Sint-Michielsgestel heeft toen sportverenigingen en basisscholen gevraagd het geld te besteden aan de gezinnen die zij kenden. Maar vanuit een sportvereniging in gesprek gaan met ouders over armoede is echt iets anders dan een competitie organiseren. En de Vincentius vereniging werd gevraagd om een bijzondere bijdrage te regelen voor kinderen. Dat is een dagtaak die bij deze vrijwilligers werd  neergelegd. Dat ging niet, dus kwam de taak terug naar de gemeente. En nu zit het  geld in het Welzijnsfonds, met opnieuw de nadrukkelijke opdracht om dit in natura aan kinderen te besteden, dus gemeente ga ermee aan de slag!”

Wat moet de gemeente dan doen?

Diny: “DorpsGoed wil dat de gemeente  regie voert op het armoedebeleid en het niet alleen maar overlaat aan vrijwilligers in de gemeente. De rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft dat ook aangegeven in een onderzoek.

We willen nu dat de wethouder werk maakt van armoedebeleid in onze gemeente. Want armoede is schrijnend, en misschien nog wel schrijnender  in een welvarende gemeente. Arm zijn is geen schande, er niets aan doen wel!”

Kijk op www.DorpsGoed.nl of stuur je bericht naar diny@dorpsgoed.nl of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld