Alles op Kentalis! En de rest dan niet?

Vorige week schreven we al dat we blij zijn met de plannen rond Kentalis. Diversiteit in bouw en de mogelijkheid voor Tiny Houses. Waar we tijdens de raadsvergadering wel voor waarschuwden is dat niet alle ambtelijke capaciteit voor woningbouw naar dit (private) project gaat.

We vrezen dat in de toekomst andere bouwprojecten vertraging oplopen doordat veel capaciteit wordt ingezet om Kentalis te bedienen.

Waarom vrezen jullie hiervoor?

Toine van Vught: “We zien dat het project veel ambtelijke capaciteit vraagt. Niet alleen voor de vergunningen en procedures, maar straks ook voor inspraak en controle bij bouw. We weten dat de capaciteit beperkt is in het gemeentehuis. En het duurt nog lang voordat er echt gebouwd gaat worden. Het college heeft aangekondigd dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat ontwikkelingen bij Heidelust en de Bolster bijvoorbeeld blijven liggen. Die woningen zouden veel eerder beschikbaar komen dan die bij Kentalis. Dus daar maken we ons wel ongerust over.”

Ben je dan niet al te laat?

Toine: “Nou, misschien wel. Veel werk is al gedaan door de ambtenaren (overigens complimenten voor hun harde werk) en daardoor hebben wij de indruk dat er ander werk is blijven liggen, zeker als we nu de berichten van het college over de kadernota zien. We gaan ons de komende weken verdiepen in de stand van zaken en wellicht kan er nog wat gered worden bij de kadernota. Want het kan niet zo zijn dat er eindelijk het een en ander gerealiseerd wordt met betrekking tot woningbouw, maar dat nu alles weer stil ligt!”

Wil je hier over meepraten? Mail naar Toine@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte zijn? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld