Alleen onze wethouder vindt toestand wegen oké

In de afgelopen maanden reageerden veel inwoners naar ons met het verzoek of er iets aan de slechte kwaliteit van een aantal wegen in het buitengebied gedaan kan worden. Enkele reacties zoals:slecht_wegdek “Ik kan alleen heel voorzichtig door de bocht. Mijn mandje vliegt bijna van de fiets als ik over de weg met al die boomwortels fiets”, of … “Gaten in de weg; dat hoort toch snel opgelost te worden“?  en….  “ Al die scheuren in de weg; wordt dat niet van kwaad tot erger?

Slecht wegen
DorpsGoed heeft samen met een heleboel inwoners geconstateerd, dat de kwaliteit van de wegen in het buitengebied zeer te wensen over laat, vooral voor fietsers. Zo zijn er veel gaten in de weg op de Poeldonkse Dijk. Zijn er opvallend veel kuilen langs de weg met daardoor gevaarlijke randen. En zien we kapot gereden bochten met grind op de weg door vrachtauto’s en landbouwmachines. Deze slechte toestand van onze wegen is niet alleen heel irritant en hinderlijk, maar ook gevaarlijk. De wethouder vindt het onderhoud van onze wegen als “op peil”. DorpsGoed is het daar niet mee eens. Wij vinden dat er meer gedaan moet worden aan de wegen en dat het onderhoud echt beter moet, ook voor de vele dagrecreanten en toeristen die onze dorpen doorkruisen.

Geen uitstel van actie
Actie is niet alleen nodig vanwege de verkeersveiligheid, maar ook om de achterstand niet verder op te laten oplopen. Want hoe langer je onderhoud uitstelt, hoe groter de schade en de daaraan verbonden herstelkosten in de toekomst. Daarom hebben we het voorstel gedaan dat wethouder Van den Dungen naar buiten gaat en de werkelijke situatie in ogenschouw neemt en dat hij vervolgens een inventarisatie maakt van maatregelen die nodig zijn. Wij hebben gezegd van hem te verwachten dat er dit jaar een nieuw onderhoudsplan wegen aan de raad wordt gepresenteerd.

Wilt u reageren of meer informatie over dit onderwerp? Ga naar onze site www.dorpsgoed.nl , naar onze facebook pagina, of neem contact op met Martijn van Meurs, via mvanmeurs@hetnet.nl,

Martijn van Meurs

Martijn van Meurstel. 073-5943341.