Algemene beschouwingen

Tijdens de raadsvergadering op 2 november zijn de begroting 2024, meerjarenbegroting en de najaarsnota 2023 vastgesteld. Dit is een hoogtepunt in het politieke jaar omdat deze vergadering de kans geeft om over het totale beleid te spreken. Die kans hebben wij natuurlijk met beide handen aangegrepen.
De begroting ziet er financieel netjes uit maar DorpsGoed vraagt zich af of we onszelf niet voor de gek houden. Er zijn een aantal grote ontwikkelingen voor onze gemeente die nog niet financieel meegenomen zijn in deze cijfers. Als reden wordt hiervoor gegeven dat er nog te veel onduidelijk is maar ondertussen wordt er ook geen extra geld voor gereserveerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het mobiliteitsplan, iets waar iedereen met smart op zit te wachten. Er is de afgelopen jaren aan inwoners gevraagd om verkeersknelpunten door te geven maar er is daarna ogenschijnlijk nog niets mee gebeurd. Daarvoor wachten we op het plan.  Wat we wel weten is dat voor de uitkomsten veel geld nodig is, maar hoeveel is nog niet bekend. Het is wel duidelijk dat dit een grote impact gaat hebben op de meerjarenbegroting.
Dit is niet alleen zichtbaar bij de grote zaken maar ook bij de kleinere ontwikkelingen. Meermaals wordt er genoemd dat het niet duidelijk is hoe groot de investeringen zijn. Dat er later om meer budget wordt gevraagd. Of worden er dure onderzoeken gedaan maar lijkt er nergens nagedacht te zijn over de fase na het onderzoek, die vast ook geld gaat kosten.
Op deze manier is het mogelijk om een sluitende meerjarenbegroting op te leveren die er netjes uit ziet. Maar wanneer je dieper kijkt rekenen we onszelf rijk.
De vraag is wanneer er duidelijkheid komt over deze kosten en de raad een integrale afweging kan maken. Op sommige raadsvoorstellen wordt al geruime tijd gewacht. Beleidstukken en visiedocumenten worden chronisch vooruitgeschoven. Er lijkt een onderschatting te zijn in hoelang zaken duren. Of er wordt te weinig doorgepakt. Het voelt soms als pappen en nathouden.

Het volledige betoog van DorpsGoed lees je hier.
Of luister je terug op de website van de gemeenteraad.