Vorig jaar hadden we een afspraak met de wethouder dachten de raadsleden. De hele raad stemde tandenknarsend in met een voorstel waarbij we op dezelfde manier met afval om zouden gaan, zoals we voorheen deden. Dat deden we als raad tandenknarsend, want we vonden het voorstel dat er in september 2019 lag niet goed. Er zou minder afval opgehaald moeten worden en veel meer afval weggebracht moeten worden naar containers. En de kosten zouden veel hoger zijn. Dat vond de raad geen goed idee. Wethouder Van de Hulsbeek kreeg toen een jaar de tijd om het huiswerk nog eens over te doen. Daarnaast kon hij dan ook nog wat extra onderzoeken meenemen in zijn voorstel.

Tot onze verbazing kregen we op 24 september geen nieuw voorstel, maar het verzoek om de huidige situatie voor 4 jaar voort te zetten. Geen nieuwe gegevens, bijna een kopie van het voorstel van vorig jaar.

Diny Pennings, woordvoerder voor dit onderwerp voor DorpsGoed: “We waren verbaasd. Er is duidelijk gezegd dat we iets anders wilden, maar we krijgen precies hetzelfde. Alleen nu voor vier jaar. Er is duidelijk niet geluisterd naar wat de gemeenteraad gevraagd heeft vorig jaar.”

Maar nu over het afval ophalen zelf. Diny: “Wij zien echt kansen die nog open liggen. Het blijkt dat er nog veel GFT-afval tussen het restafval ligt. Wij denken dat dat vooral met de zomer te maken heeft. Als je in je tuin zit en er ligt GFT-afval in de bak te rotten, ruikt dat niet lekker. Laat staan als de maden uit je bak kruipen. Als we zorgen dat er dan vaker opgehaald wordt en mensen de kans krijgen het in afbreekbare zakjes te doen, wordt er vast veel meer GFT opgehaald.”

Hoe gaat het nu verder in de gemeenteraad?

Diny: ”Nou, de wethouder gaat weer nadenken en de raad betrekken bij een nieuw voorstel. Dan kunnen we in 2022 eindelijk voor een aantal jaar afspreken wat we gaan doen. Anders halen we de doelstelling om minder afval per huishouden te produceren nooit!”

Wil je meer weten? Neem contact op met DorpsGoed.

Kijk op www.DorpsGoed.nl of stuur je bericht naar diny@dorpsgoed.nl