Afscheid Rik Sieben als raadslid

Acht jaar lang heeft Rik Sieben DorpsGoed vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Op 10 maart neemt hij op eigen verzoek afscheid van de raad. Werk, gezin en gemeenteraad zijn niet meer te combineren. We vragen Rik hoe hij die periode ervaren heeft.

Hoe kijk je terug op acht jaar Gestelse politiek?

“Ik vond het een boeiende periode. Ik heb veel geleerd en me op diverse punten ontwikkeld daarnaast vond ik het debatteren in de raad leuk. In de Gestelse raad is dat soms scherp, maar meestal met respect voor elkaar.”

Wat is je opgeDorpsgoedvallen?

“De invloed van de raad is groter dan ik vooraf dacht . Je zag dat rond het onderwerp bibliotheek. We konden niet de hele bezuiniging terugdraaien, maar kregen wel de toezegging dat er twee vestigingen open blijven,” vertelt Rik enthousiast. “En bij de beslissing rond het Grienselhof: daar heeft de raad gezorgd voor mogelijkheden die er vooraf niet waren. Daarnaast is politiek ook iets van de lange adem, zie alle ontwikkelingen rond de Dungense Polder. Dat duurt erg lang!”

Wat zou je anders willen zien?

“Het valt mij op dat politiek zich veel bezig houdt met verkiezingen. Na de verkiezingen zijn veel partijen en raadsleden al weer bezig met de volgende verkiezingen, terwijl ze dan juist hun beloftes moeten uitvoeren. Ik vind dat zorgelijk en dit is niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Daarnaast hoop ik dat burgers meer betrokken worden. Je ziet alleen betrokkenheid als een onderwerp henzelf raakt. Het zou goed zijn als meer mensen zich voor het algemeen belang inzetten.”

Wat ga je missen?

“Niet het vele lezen en de lange vergaderingen,” lacht Rik, “maar wel het contact met collega-raadsleden. Ik heb enorme bewondering voor de raadsleden van kleine fracties; zij verzetten veel werk. En hoewel politiek ook een spel is, heb ik de samenwerking met andere raadsleden altijd plezierig gevonden.”

Nog een laatste opmerking?

“Ik wil een aantal mensen bedanken: burgemeester Pommer, voor zijn attente houding en zijn oog voor de mens achter het raadslid. De griffie, deze dames hebben altijd goede ondersteuning geboden en zijn bijzonder prettig om mee samen te werken. En als laatste bedank ik de fractieleden van DorpsGoed: zij hebben het mogelijk gemaakt dat ik acht jaar vol heb gemaakt!”

Rik, de fractie van DorpsGoed is bijzonder blij met de bijdrage die je leverde. We zullen je missen in de fractie, maar je blijft gelukkig verbonden aan DorpsGoed.