In de gemeenteraadsvergadering is op 8 oktober de uitvoeringsnota woningbouw besproken op initiatief van DorpsGoed. In die nota staat hoe de woningbouw er voor staat: Wat zijn de plannen op korte en lange termijn en wat is er gerealiseerd in 2019.

Toen de nota uitkwam stond er groot in de krant dat er 1.000 woningen in de planning stonden. Daar wilde DorpsGoed graag over praten, want de afgegeven prognoses lijken wat rooskleurig. Zo zijn er in 2019 al 50 woningen minder gebouwd dan gepland. En sociale koop- en huurwoningen zijn er al helemaal weinig gebouwd.

Diny Pennings van DorpsGoed: “Tijdelijk woningbouw op locaties waar toch al gebouwd gaat worden is een optie. Het college en een deel van de raad is daar niet voor. Sterker nog, volgens het college kost het veel tijd en geld om voorzieningen aan te leggen die liever in permanente woningbouw gestopt moet worden. Maar als er toch al woningbouw op die plaats komt…”

Dus het college ziet het niet zitten?

Diny: “Nou, dat is wat wij steeds hoorden. Maar nu zag ik vandaag in de krant dat er toch een proef kan komen met tijdelijke, kleine woningen. We zijn blij dat het college zo ver is dat zij dit willen proberen.”

Diny vervolgt lachend: “al jaren vragen we hierom dus fijn dat het gaat gebeuren. We zijn nu benieuwd naar hoe de uitvoering er uit gaat zien en op welke termijn dit allemaal gaat gebeuren!

Maar zonder gekheid. We vinden het belangrijk dat er voor andere groepen dan gezinnen wordt gebouwd. Er is nu helemaal niks en als straks de economie weer terugloopt weten we niet of al die plannen nog wel door gaan. Dus schop in de grond, zo snel mogelijk!”

Meer weten over woningbouw en DorpsGoed? Kijk op www.DorpsGoed.nl of mail naar diny@dorpsgoed.nl