Op 24 september zouden we met een grote delegatie van de raad naar Kentalis gaan. Het ging niet door vanwege de verscherpte regels rond Corona. Het virus blijft invloed houden op ons raadswerk.

Kentalis heeft besloten een deel van het terrein dat zij in eigendom hebben, te laten ontwikkelen voor woningbouw aan de Dommel. De gemeenteraad is natuurlijk benieuwd wat de plannen zijn, die moeten uiteindelijk iets zeggen over de inpassing van woningen op de plek.

DorpsGoed zou met de hele fractie aanwezig zijn. We vinden het namelijk belangrijk dat er gebouwd wordt in onze gemeente. Zeker als dat voor groepen is die nu moeilijk een woning vinden. En als dat op plaatsen gebeurt die kwetsbaar zijn in verband met natuur en groen.

Wat er precies aan de Dommel gebouwd wordt, is nog niet duidelijk. Daar zouden we meer over horen tijdens de avond bij Kentalis. Binnenkort gaan we opnieuw bekijken hoe het terrein er uit ziet. Maar dan wellicht digitaal.

De vragen waar we nu nog mee zitten, wat komt er aan woningbouw, hoe verhoudt zich dit met de rest van het dorp, hoe zien de wegen naar en van het terrein er uit en nog veel meer vragen, houden we even vast. Zodra we meer weten en kunnen vertellen, leest u dit op onze website.

Voor nu houden we het aantal contactmomenten beperkt en hopen we dat iedereen ook deze periode weer gezond doorkomt!

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met DorpsGoed.

Kijk op www.DorpsGoed.nl of stuur je bericht naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl