In Berlicum ligt een van de intensieve veehouderij gebieden in de gemeente Sint-Michielsgestel. Op het Laar-Nieuw Laar liggen meerdere varkensbedrijven en er staan verschillende woningen in de buurt. Er zijn in het gebied al stappen gezet om de stankoverlast voor omwonenden dragelijk te maken. 1 woonhuis is opgekocht door de gemeente, zodat de bewoners elders kunnen wonen. Verder is de gemeente bezig om afspraken te maken met omwonenden en ondernemers in het gebied. Er is een aantal agrarisch ondernemers dat wil stoppen. Dat geeft de mogelijkheid voor andere ondernemers om hun activiteiten uit te breiden. Een ontwikkeling die zich in de rest van het land zich ook voor doet.

Maar ook met de omwonenden moeten er afspraken gemaakt worden. Want in hoeverre mogen de ondernemers uitbreiden en wat mogen ze dan doen? Meer varkens houden en uitbreiden houdt ook meer (geur)overlast voor de direct omwonenden in. Kortom, een ingewikkeld proces waar veel partijen bij betrokken zijn.

DorpsGoed vindt het belangrijk dat het college dat daar nu mee bezig is, oog houdt voor nieuwe ontwikkelingen en nieuwe onderzoeken op het gebied van volksgezondheid en intensieve veehouderij. Daar hebben we het college vragen over gesteld. Vooral omdat het er naar uitziet dat het aantal woningen in die omgeving behoorlijk groter wordt.

Maar DorpsGoed vindt ook dat het college de omwonenden goed op de hoogte moet houden welke afspraken er met de ondernemers gemaakt worden. De ondernemers hebben immers al de toezegging van de gemeenteraad gekregen dat ze onder voorwaarden meer varkens mogen houden. Zelfs meer dan er nu in het hele gebied gehouden mogen worden. We staan nog steeds kritisch tegenover dit besluit. Meer varkens en toch minder overlast? DorpsGoed wil dat nog wel eens zien.

Dus we hebben het college ook gevraagd wat nu de afspraken zijn en hoe ze de buurt op de hoogte houden. Wil je meer lezen over de vragen die we gesteld hebben? Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met DorpsGoed.

Kijk op www.DorpsGoed.nl of stuur je bericht naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl