Onze gemeente is in heel Nederland bekend om het doveninstituut, Kentalis. Hier wonen niet alleen mensen die doof zijn, maar ook mensen die problemen hebben met zien. Voor deze mensen is het moeilijk als er in je dorp fysiek van alles veranderd. Gelukkig is er oog voor deze mensen en heeft de gemeente geregeld dat er voelbare kaarten van de nieuwe situatie zijn. Zo kan iedereen zijn weg vinden tussen hekken, afgravingen en nieuwe panden.

Diny Pennings van DorpsGoed hierover: “We vinden het belangrijk dat er ook gekeken wordt naar mensen met een beperking in onze samenleving. Ook zij moeten zoveel mogelijk zelfstandig door het leven gaan en zichzelf kunnen redden. Iedereen moet mee kunnen doen. Dit soort dingen zorgt ervoor dat iemand toch nog zelf zijn boodschappen kan doen of even een wandeling kan maken.

Complimenten voor de gemeente dat ze het niet alleen bij woorden laten, maar ook werkelijk actie ondernomen hebben.”

Maar Diny was nog niet klaar met haar verhaal: “we hebben vanuit DorpsGoed al een aantal keer met mensen meegekeken hoe zij zich verplaatsen met een rolstoel. Dat is in het centrum van de verschillende dorpen heel moeilijk met van alles wat er op het trottoir staat en alle obstakels die je tegenkomt. Dus dit is een mooie eerste stap, maar we zullen het college zeker vragen om meer te doen voor mensen die niet goed ter been zijn of andere mobiliteitsproblemen op straat hebben. Dorpen waar de voetganger en fietser centraal staan zijn ons ideaal en zorgen voor een betere bereikbaarheid voor mensen die niet zo mobiel zijn.”

Wilt u meer weten over wat DorpsGoed vindt dat er nodig is om iedereen mee te laten doen in onze gemeente? Neem contact op met Diny Pennings: diny@dorpsgoed.nl of kijk op www.dorpsgoed.nl