DorpsGoed heeft zich de afgelopen 4 jaar ingezet voor de mensen uit onze gemeente. Dat hebben we met succes op de volgende onderwerpen gedaan:

 • behoud Blauwe Scholk in Den Dungen
  • We zijn de eerste partij die hebben aangekaart dat de Blauwe Scholk moet blijven en herbestemd worden. We waren geinspireerd door het Comité behoud Blauwe Scholk.
 • We hebben gezorgd dat er in februari 2022 een speeltuintje in de wijk Beekveld in Berlicum komt.
 • De gemeente gaat in gesprek met bewoners van de wijk Beekveld over veiligheid en verkeer. DorpsGoed heeft gezorgd dat de gemeenteraad deze opdracht heeft gegeven aan het college.
 • DorpsGoed heeft er voor gezorgd dat er extra geld beschikbaar is gekomen om de afhandeling van woningbouwplannen op het gemeentehuis te versnellen. 
 • DorpsGoed heeft er voor gezorgd dat er eindelijk bekeken wordt of er tijdelijke woningbouw in onze gemeente plaats kan vinden. Daarbij is er ook aandacht voor Tiny Houses.
 • DorpsGoed heeft er voor gezorgd dat woningsplitsing makkelijker wordt. Dit komt in de volgende woonvisie te staan.
 • DorpsGoed heeft er voor gezorgd dat er extra geld is om Heidelust (oude terrein van SCI) in Sint-Michielsgestel sneller te ontwikkelen.
 • DorpsGoed heeft er voor gezorgd dat de afkoppeling van het hemelwater wordt uitgevoerd in onze gemeente. Daardoor blijft er meer water in de grond, zodat deze niet verdroogd.
 • DorpsGoed heeft er voor gezorgd dat er geld naar de Bibliotheek gaat, zodat deze in alle kernen kan blijven bestaan.
 • DorpsGoed heeft zich hard gemaakt voor handhaving rond Slachterij Cooymans in Den Dungen.
 • DorpsGoed heeft zich bij alle bouwplannen hard gemaakt voor beter inspraak door bewoners
 • DorpsGoed heeft de omwonenden gesteund die in de omgeving van de verslaafdenopvang in de Dungense Polder wonen.
 • De Sassenheimseweg in Berlicum onder de aandacht gebracht. Inwoners ervaren hier overlast van een weg waar hard gereden wordt.
 • Inwoners de weg gewezen bij gevelisolatie (geluid) van aanliggende huizen aan doorgaande wegen.
 • Ouders van scholen de weg gewezen richting bestuur om te krappe huisvesting van scholen aan te kaarten
 • College de opdracht gegeven woningbouw op de plek van de Huif met omwonenden op te pakken (Buren van de Huif)
 • Discussie rond windenergie met bewoners opnieuw gevoerd om college te bewegen anders te besluiten

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld