DorpsGoed: waardeer de lokale netwerken voor onze jeugd

Op donderdag 21 november stond het Regionaal Beleidsplan Jeugdzorg op de agenda van de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Het Gestels college en veel regiogemeenten staan in de wachtstand als het gaat om de maatregelen van het kabinet wat betreft de regionalisering van de gespecialiseerde hulp. DorpsGoed blijft pleiten voor het principe van het belang van lokale netwerken en wil tegelijkertijd ook tempo.

Ouders als eerste aan zet

Uiteraard zijn de ouders van kinderen als eerste aan zet als het gaat om de opvoeding en begeleiding van hun kinderen. Maar iedereen weet dat sommige gezinssituaties en sommige kinderen om meer vragen dan wat de gemiddelde ouder kan bieden. Dat is geen schande, maar werkelijkheid. Veel van deze kinderen en gezinnen hebben allereerst behoefte aan begrip en steun van hun directe omgeving. Gelukkig kunnen we er in de dorpen van onze gemeente op vertrouwen dat er om elk gezin een heel natuurlijk netwerk van ondersteuning is.

It takes a village to raise a child

Voor het gros van de kinderen in onze dorpen is het netwerk van buurt, basisschool, verenigingen en jeugdwerk meer dan toereikend om hun plek in de samenleving te vinden. Diny Pennings: “Ook in deze digitale tijden worden kinderen naast het eigen gezin nog steeds ‘opgevoed’ en opgevangen door mensen die in diverse organisaties en verenigingen actief zijn. Er nog steeds sprake van een heel dorp dat een kind opvoedt. Iedereen snapt dat het om die reden van belang is, dat we die “goedkope” vorm van ondersteuning als gemeente blijven ondersteunen. Alles wat zij kunnen doen om kind en gezin te helpen is ongelooflijk waardevol, en dan niet alleen in euro’s!”

Complexe zorg ook onze zorg

Diny: “Tegelijkertijd weten we ook dat er kinderen zijn voor wie de steun van ouders en de directe omgeving absoluut niet toereikend is; wij pleiten ervoor dat er veel sneller werk wordt gemaakt van de regionale samenwerking om deze kinderen niet het ‘kind van de rekening’ te laten zijn en daarbij niet te wachten op initiatieven van het kabinet.”

Wil je meer weten over de lokale jeugdzorg of je mening met DorpsGoed delen? Neem contact op met Diny Pennings, dinypenningsb@gmail.com