DorpsGoed: politiek in bijzondere tijden

En toen lag ineens alles stil. Vanaf half maart 2020 was Nederland plotseling aan het overleven. Veel mensen werden ernstig ziek en gingen zelfs dood. Ook in de eigen omgeving werden we getroffen door het overlijden van naasten van wie afscheid nemen moeilijk was en die we erg missen. Sommigen zijn nog steeds bezig met genezen. Langzaamaan komen we uit deze coronacrisis, maar het zal nog lang duren, voordat we het verdriet en de angst hebben verwerkt.

Onder invloed van de crisis stopten we met werken op kantoor, in fabriek of op school. We stopten met bijna alles buiten de deur. Zo kwam eveneens de plaatselijke politiek tot stilstand. Hieruit blijkt dat politiek ook een zaak van mensen is: mensen die bij elkaar komen, zaken overdenken, bespreken en samen besluiten. Toen de politiek in pauzestand ging, ging de gemeente in de regelstand. DorpsGoed zat in deze crisis echter niet stil. Her en der pakte de fractie zaken op of zette ze in gang, uiteraard rekening houdend met alle RIVM-richtlijnen.

Verslaafdenopvang in Dungense Polder

Zo ging de fractie meteen met bewoners van de Dungense Polder in overleg, toen het nieuws rond ging dat Den Bosch daar een verslaafdenopvang wil plaatsen. De bedoeling van dat plan is dat er twintig tijdelijk woonunits komen, waar Bossche daklozen gaan wonen, die niet meer in de stad kunnen blijven. DorpsGoed vindt, net als de omwonenden, dat er vooraf wel heel goede afspraken gemaakt moeten worden. De gemeente Den Bosch en de gemeente Sint-Michielsgestel moeten sowieso de veiligheid waarborgen van de omwonenden en de tweehonderd fietsers die elke dag door dit gebied naar Den Bosch gaan. De fractie van DorpsGoed roept het college van Sint-Michielsgestel op zo snel mogelijk in gesprek te gaan met Den Bosch en zich krachtig op te stellen in het belang van onze inwoners.

Handhaving in Den Dungen

Ook de situatie rond slachterij Cooymans in Den Dungen vroeg om aandacht van de fractie. De gemeente is daar nu eindelijk aan het handhaven, maar pas nadat de buurt er herhaaldelijk op aangedrongen had. Blijkbaar moet eerst de juridische weg bewandeld worden, voordat de gemeente gehoor geeft aan klachten van burgers. DorpsGoed keek mee in de buurt en luisterde naar wat er speelt. DorpsGoed vraagt het college in de eerstvolgende raadsvergadering om een reactie.

Wilt u meer weten over wat DorpsGoed de afgelopen tijd heeft gedaan? Neem dan contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl of kijk op onze vernieuwde website www.DorpsGoed.nl. Voor de laatste updates kijk je op facebook.com/dorpsgoed.