Bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar

Op 21 december, net voor het kerstreces, behandelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Laar – Nieuw Laar in Berlicum. In dit plan gaat het om een omgeving waarbij zich een aantal agrarische bedrijven hebben gevestigd. Een groot aantal hiervan stopt en ontvangt daarvoor Ruimte voor Ruimte titels. Twee agrarische bedrijven willen uitbreiden. Dit was in opvolging van de gebiedsvisie die in 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld. DorpsGoed stemde in 2017 al tegen deze gebiedsvisie omdat wij vonden dat er niet aannemelijk kon worden gemaakt dat de twee uitbreidende bedrijven dit op een verantwoorde manier konden doen. Maar het plan werd wel aangenomen door de meerderheid.

In aanloop tot de raadsvergadering van 21 december heeft de fractie diverse gesprekken gevoerd en vele stukken gelezen om opnieuw een beeld te vormen. Er kwam een extra complexiteit bij omdat er een deadline voor de besluitvorming bij was gekomen. Het bestemmingsplan moest vóór 1 januari 2024 worden vastgesteld omdat de stoppende bedrijven anders geen aanspraak meer konden maken op de Ruimte voor Ruimte titels. Er is door de gemeenteraad juridisch advies gevraagd of het mogelijk was om een splitsing te maken in het bestemmingsplan. Zodat er aparte keuzes konden worden gemaakt voor de stoppende en uitbreidende partijen. Daarop gaf de adviseur aan dat dit grote risico’s met zich mee zou brengen dat dit niet rechtsgeldig zou zijn.

De fractie van DorpsGoed heeft haar hoofd gebroken over dit duivelse dilemma. Er is oog voor de omwonenden met vragen en zorgen over gezondheid, geur, en handhaving bij de twee bedrijven die willen uitbreiden. Dit is ook door de provincie en in de milieueffectrapportage aangegeven. Er is oog voor de zes stoppende partijen die jaren wachten op duidelijkheid en tot de laatste minuut zo in spanning blijven. Zij zouden niet belemmerd moeten worden in hun plannen. Er is oog voor de uitbreidende bedrijven die overeenkomsten hebben gesloten met de gemeente en een betrouwbare overheid verwachten. De vraag is of de gemeente toen wel de juiste keuzes heeft gemaakt.

DorpsGoed heeft uiteindelijk gekozen om bij het standpunt te blijven van 2017. Er werd toen en ook nu weer door diverse partijen aangegeven dat het een lastige keuze is. Maar zij voelden niet de ruimte om hier anders in te stemmen. DorpsGoed wil niet wegblijven van deze lastige keuze en bij het oorspronkelijke standpunt blijven. Als stemverklaring is er aangegeven: “Met een steen in onze maag stemmen wij tegen. Niet om de stoppers te benadelen, maar om onze rug recht te houden tegen de uitbreiding.”
Uiteindelijk is het raadsvoorstel is toch aangenomen in de gemeenteraad. Met 4 stemmen tegen en 16 stemmen voor.

In een interview met DTV Nieuws is de besluitvorming besproken. Hierin deelt fractievoorzitter Miriam Cooijmans het standpunt van DorpsGoed.