Door de bomen de bieb niet meer zien…

Soms zien we door de bomen het bos niet meer staan, maar dat maakt onze gemeente zo mooi. Al dat groen dat er in en om de dorpen is.

Veel mensen willen dan ook graag in een van de groene dorpen wonen. Nu we het afgelopen jaar veel in en om het huis zijn gebleven hebben we met z’n allen wel weer ervaren hoe fijn een groene omgeving is. Maar die omgeving is niet vanzelf zo groen, we moeten wel een beetje passen op dat groen.

Waarom moeten we goed op ons groen passen?

Toine van Vught: “Niet bij iedereen staan bomen en groen bovenaan het lijstje van belangrijke zaken. Zo wordt er gebouwd achter en rond de oude bibliotheek in Den Dungen. Daar stonden aardig wat grote bomen. Die bomen gaven koelte aan de huizen in de Jonkheer van Rijckevorsselstraat, een behoorlijk versteend gebied. Om ruimte te maken wordt daar groen weggehaald. Mensen die daar wonen zijn bezorgd over wat er aan groen overblijft. Er is al een paar keer gevraagd wat de plannen nu precies zijn, maar daar krijgen we geen antwoord op. Dus nu hebben we officiële vragen aan het college gesteld.”

Klik hier voor de vragen die aan het college zijn gesteld

En ander groen?

“Nou,” geeft Toine aan, “aan de voorkant van dat pand staan koningslinden. Voor één van de bomen is een kapvergunning aangevraagd. Oplettende omwonenden hebben daar bezwaar tegen gemaakt. De vergunning is niet doorgegaan. Blijkbaar kan de bouw ook zonder kappen doorgaan. Dus dan vragen wij ons af hoe dat gaat: staat een boom niet in de weg voor bouwwerkzaamheden en wordt die toch gekapt? Dat is toch eeuwig zonde! Zeker als het zo’n oude, mooie boom is. Je hebt dat niet zomaar terug.”

Dus alles bomen laten staan?

Toine: “Nee, dat is niet hoe het werkt. Zieke bomen moeten op een gegeven moment weg. En sommige bomen worden niet zo oud, bijvoorbeeld populieren. Maar bomen die oud kunnen worden en zorgen voor groen in een versteende omgeving, die moet je niet zomaar weghalen. Want daar lijkt het nu op. Dit staat bijvoorbeeld ook in het bomenbeleidsplan dat de gemeenteraad heeft aangenomen. Maar blijkbaar is het nog lastig genoeg om je eigen beleid uit te voeren!”

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Toine van Vught: toine@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Compensatie, maar voor wie eigenlijk?

Vanuit de rijksoverheid worden allerlei organisaties, branches en gemeenten ondersteund met geld. Geld dat moet zorgen dat onze samenleving en de werkgelegenheid overeind blijven nu we zo anders moeten leven dan we voorheen deden.

Dus er is ook geld voor de gemeente Gestel?

Mariska Sturkenboom: “De gemeente Sint-Michielsgestel heeft ook geld gekregen, 1,2 miljoen euro. Daarvan is al ruim vijf ton uitgegeven of ergens voor bestemd. Er is dus nog 697.000 euro. Het college gaat niet meer geld uitgeven dan er vanuit de rijksoverheid beschikbaar is gesteld.”

Is het wel nodig om meer uit te geven?

Mariska: “Er is nu nog niet helemaal duidelijk wat de schade op lange termijn is aan allerlei organisaties die stil hebben gelegen of die andere dingen hebben gedaan. Dus we weten niet of dat eventueel nodig is. Maar het college vindt het nodig daar alvast duidelijkheid over te geven. Als er geld over blijft, zal dat aan kosten in het kader van Corona worden besteed.”

Wie beslist er eigenlijk wie wat krijgt?

Mariska: “volgens een informatiebrief van het college zijn er allerlei criteria waar je aan moet voldoen. En via de website van de gemeente kun je dan een aanvraag indienen. De aanvraag komt dan bij het college terecht. Dus het college (burgemeester en wethouders) beslist of je wel of geen geld krijgt. En als de pot leeg is, krijg je niets meer.”

Waar is DorpsGoed bezorgd over?

Mariska: “Bij dit soort regelingen zie je vaak dat de organisaties die goed de weg weten wel een aanvraag doen en die ook toegewezen krijgen. Ze hebben er recht op en ze weten de weg. Maar de organisaties die dat minder goed weten en er ook recht op hebben, vissen misschien achter het net. Vooral omdat het college aangeeft niet actief te communiceren over deze regeling. We hopen dat ook de kleine organisaties hun weg weten te vinden!”

Meer weten over de compensatieregeling: Gemeente komt met nieuwe richtlijnen voor uitkeren coronacompensatie | Sint-Michielsgestel (sint-michielsgestel.nl)

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

♫“En wat er ook gebeuren zal, we vieren altijd carnaval!” ♫♫

Niet alles wat op de keukendeur staat is waar blijkt wel weer. Dit jaar geen Carnaval in Bokkendonk, Krabberdonk, Mullukzuipertjesland en Dun Birrikoal. Of toch?

Het carnavalsbloed kruipt waar het niet gaan kan. En dat komt niet alleen omdat iedereen een feestje wil vieren. Carnaval is vooral iets om samen te beleven.

Naar elkaar omkijken, gezelligheid en verbondenheid. Juist nu is daar behoefte aan.

En er zijn altijd mensen die iets bedenken zodat er toch samen iets te beleven is:

Opgenomen programma’s, bingo’s, quizzen, het versieren van de dorpen en zo voort. En hulde voor die mensen die zich daar weer voor inzetten.

Hopelijk kunnen we binnenkort weer van alles samen ondernemen. Pas ondertussen op elkaar, blijf thuis en blijf gezond. 

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Op hoge snelheid door Balkum en Mirroi

Een lang lint door Berlicum en Middelrode. Een weg die de snelste verbinding is tussen twee dorpen en waarlangs van oudsher de boerderijen en winkels gebouwd zijn. Lintbebouwing die handig was in tijden dat er nog geen auto’s waren.

De structuur van een dorp verander je niet zomaar. Het is ook wat het dorp het dorp maakt. Maar al die auto’s dwars door het dorp geeft wel problemen. Omwonenden vragen er al heel lang aandacht voor.

Het college heeft nu een visie gepresenteerd wat er met de weg van Berlicum naar Middelrode en verder moet gebeuren.

Wat staat er in die visie?

Diny Pennings: “Het college geeft de grove lijnen aan hoe zij over dit stuk weg denkt; onder andere ruimte voor fietsers en wandelaars, gefaseerd de knelpunten oplossen, ruimte voor groen en water en in samenspraak met de bewoners de weg verder inrichten.”

Klinkt goed!

“Ja”, zegt Diny, “het is een begin. Wat we nog wel zien is dat er nu direct niet iets gedaan wordt aan de weg. Het college heeft alleen aangegeven wat er zou kunnen. Nu moeten de plannen nog gemaakt worden wat er dan precies gaat gebeuren.”

Wat wil DorpsGoed?

Diny gaat door: “We zouden graag zien dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om een snelheidsbeperking van 30 km in te voeren in de bebouwde kom. Er is een wetsvoorstel aangenomen waardoor dit kan. Dat scheelt al heel veel snelheid en uitstoot. Daarnaast hopen we dat het college een wat actievere houding aanneemt. Want een visie is mooi, maar nu lijkt het alsof het college wacht op de omwonenden tot die met voorstellen komen voor er iets gaat gebeuren. Die mensen hebben in het verleden al heel concreet laten weten wat ze willen, we hopen dat het college daar ook nog eens naar kijkt en met de bewoners in gesprek gaat.”

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Diny Pennings: diny@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

De Raadskamer blijft een financieel raadsel!

De langverwachte uitspraak van de Raad van State is gedaan. De uitspraak die uitsluitsel moet geven over parkeerplaatsen, verkeer en ‘exploitatie’. De eerste twee onderwerpen konden we goed volgen, maar dat laatste onderwerp?

Wat wordt er gezegd in de uitspraak?

Mariska Sturkenboom: “ De Raad van State geeft aan dat de tekeningen en afspraken rond verkeer, parkeerplaatsen en goothoogten (hoe hoog een dak mag worden), goed zijn beschreven en afgestemd.”

Dat is mooi, dus er kan gebouwd worden?

Mariska: “Nou, er wordt ook nog wat gezegd over de exploitatie. En dat is wel wat moeilijker om dan precies te weten hoe het zit en of er gebouwd kan worden. Daarom zijn we maar eens in het persbericht van de gemeente gedoken. Daarin staat het volgende: ‘In het exploitatieplan staat welke kosten de gemeente kan verhalen op de ontwikkelaars van bouwplannen’. Wethouder Ed Mathijssen: ‘We hebben de grond verkocht aan de hoogste bieder. De prijs was marktconform’. Maar de rechtbank vindt dat de gemeente te weinig rekening gehouden met het in 2010 vastgestelde exploitatieplan. Tot zover het persbericht.”

Wat betekent dat?

“Nou”, zegt Mariska, “dat betekent dat de rechter vragen heeft bij de financiële afhandeling rond de verkoop van de grond voor de Raadskamer. Is er wel genoeg rekening gehouden met omstandigheden en heeft de gemeente wel genoeg geld gekregen voor die grond. Dus dat is wel een ernstige zaak. De gemeente zit al niet florissant bij kas en als blijkt dat er te weinig betaald is, is er gemeenschapsgeld misgelopen.”

Wat gebeurt er dan nu?

Mariska: “Daar zijn we ook benieuwd naar. Want naast het geld voor de gemeente, zitten er ook nog mensen te wachten tot het huis dat ze gekocht hebben, wordt opgeleverd. Veel hebben hun oude huis al verkocht en huren nu iets. Die kosten blijven maar doorlopen. Sommigen moeten dat huurhuis uit. Die staan op straat. Tot nu toe legt de gemeente alle verantwoordelijkheid bij de projectontwikkelaar, maar de vraag is nu of dat terecht is!”

En wat doet DorpsGoed?

Mariska: “Dit is zo’n groot onderwerp, we hebben met een aantal partijen de handen ineen geslagen: DorpsGoed, De Gestelse Coalitie, PvdA, Groen-Links en D66 hebben zeer kritische vragen gesteld aan het college. Een aantal raadsleden is namelijk al sinds juni 2020 bezig antwoord te krijgen op vragen over de financiële toestand rond dit project. Het wordt tijd dat duidelijk wordt wat er nu allemaal met wie is afgesproken.”

Wil je weten welke vragen we gesteld hebben? Klik op de link https://www.dorpsgoed.nl/nieuws/schriftelijke-vragen-over-de-raadskamer/

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Schriftelijke vragen over ‘De Raadskamer’

Deze schriftelijke vragen gaan over de uitspraak van de bestuursrechter Brabant-Oost op het bezwaar tegen de omgevingsvergunning van de Raadskamer.

 1. Is de gemeente Sint-Michielsgestel van plan om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak? Zo ja; waarom wel? Zo nee; waarom niet en hoe denkt het College het gevraagde in de uitspraak dan te gaan repareren? 
 • Klopt het dat de vergunninghouder 1.425.000 euro heeft betaald?
 • De rechtbank constateert dat: “de vergunninghoudster exploitatiebijdrage aan de gemeente verschuldigd is, tenzij de bijdrage anderszins verzekerd is” dit voorschrift is niet aan de omgevingsvergunning verbonden. De gemeente verweert zich door te stellen dat: “de kosten via de grondprijs op vergunninghoudster zijn verhaald”, dit terwijl de rechtbank stelt dat minder dan de helft van de kosten zijn verhaald dan had gemoeten. De rechtbank stelt de gemeente dan ook in het ongelijk. Kan het college toelichten: 
  • Hoe minder dan de helft van de kosten verhaald zijn dan had gemoeten? 
  • Waarom het college hiermee akkoord gegaan is? 
  • Waarom zij niet om een exploitatiebijdrage gevraagd heeft?
  • Waarom de gemeenteraad hierover niet is geïnformeerd, ondanks verzoeken daartoe van fracties?
 • Wat waren de selectiecriteria voor de aanbesteding van de Raadskamers en de bijbehorende weging van deze criteria? Hoe heeft de gemeente de Raadskamer in de verkoop gezet?
 • De uiteindelijke vergunninghouder betaalt € 1.425.000,00 voor de grond voor een plan exclusief sociale huurwoningen en parkeergarage. Wat waren de biedingen van de andere inschrijvers en waren in deze plannen wél sociale huurwoningen en/of een parkeergarage aanwezig? Wat scoorde álle inschrijvers op basis van de selectiecriteria?
 • Kan de het college de motivatie van de gunningsbeslissing (met de raad) delen? 
 • Had het college de mogelijkheid om opnieuw aan te besteden of in ieder geval de gemeenteraad te informeren/consulteren wanneer/toen de ingediende plannen onvoldoende toereikend bleken om tot een bevredigend resultaat te komen (zowel qua opbrengsten als qua voorschriften)?  

Zitten we op een mondige burger te wachten? Ja!

Meepraten over je wijk. Wat wil je in het centrum van je dorp. Wat gebeurt er met het braakliggend terrein tegenover jouw huis.

Mensen willen graag meepraten over hoe hun straat, buurt en dorp er uit ziet. En soms blijft het daar niet bij, maar komen er mooie plannen en ideeën uit de wijken. Als je die uitgevoerd wil hebben, moet je toch vaak bij de gemeente zijn. Omdat de grond eigendom is van de gemeente, of omdat er een bestemmingsplan aangepast moet worden.

Hoe werkt dat dan?

Mariska Sturkenboom: ”Tja, dat is niet altijd even makkelijk. Wat voor de één een goed idee is, is voor de ander helemaal geen goed idee. Daar moet je in een wijk toch rekening mee houden. Dus het is helemaal niet zo gek om plannen en ideeën van een grotere afstand te bekijken en te organiseren dat iedereen die het aangaat er iets over kan zeggen. Maar nu hebben we daar niets over afgesproken in onze gemeente, dus weet niemand eigenlijk wat je nu moet als je zo’n plan hebt”.

Dus?

Mariska: “De gemeenteraad heeft een motie op initiatief van Groen Links aangenomen om het college opdracht te geven iets te bedenken zodat je na veel werk in je buurt niet bij de gemeente staat en dat die dan niet weten wat ze met een plan aan moeten. Dat is heel frustrerend voor beide kanten. En we hebben dat al meerdere keren zien gebeuren. Bijvoorbeeld bij de Buren van de Huif, maar ook al wat langer geleden bij de oude bibliotheek in Den Dungen. Als iemand zich dan meldt bij de gemeente kan er in ieder geval vast aangegeven worden waar je rekening mee moet houden. Dat maakt het maken en uitvoeren van plannen makkelijker en beter.”

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Wat doet Sint-Michielsgestel als er vermoeden is van fraude?

Het leek een technisch stuk, die aanpassing van de verordening WMO. Deze verordening geeft de regels weer die de gemeente hanteert als er een voorziening of uitkering wordt toegekend. Maar dat regels en toepassing daarvan niet altijd tot het gewenste effect leidt, zien we wel terug in de kindertoeslagenaffaire.

Mensen die een foutje maken of administratief iets niet goed doen, worden meteen als fraudeur gezien waardoor deze mensen hoge boetes kregen. De belastingdienst ging niet in gesprek met mensen.

Maar hoe zit dat in Sint-Michielsgestel?

Diny Pennings: “Door PvdA en Groen-Links werden terecht vragen gesteld hoe dat in Sint-Michielsgestel zit. In de verordening staat bijvoorbeeld dat als er vermoeden is van fraude bij de PGB, deze uitkering opgeschort kan worden. Dat betekent dat als je iemand verdenkt het geld te gebruiken voor andere zaken, het PGB niet wordt uitbetaald en die persoon dus geen zorg meer krijgt. Dat gaat wel heel snel heel ver.”

Hoe werkt dat in de praktijk?

Diny: “De wethouder verzekerde de raad dat er in de gemeente Sint-Michielsgestel altijd eerst een gesprek plaatsvindt met degenen waar fraude vermoed wordt. Dus er wordt echt gekeken of er niet iets is mis gegaan dat een andere oorzaak dan fraude heeft. Zo blijft het de menselijke maat.

We zijn voor nu gerustgesteld dat er binnen de gemeente goed gekeken wordt naar persoonlijke omstandigheden voordat er drastische maatregelen genomen worden. Je wilt echt niet dat mensen door de overheid in moeilijkheden gebracht worden.”

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Diny Pennings: diny@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Allemaal digitaal, want we gaan door!

Het is even wennen. Voor de een meer dan voor de ander. Maar 21 januari 2021 vergaderden we voor het eerst digitaal met de gemeenteraad. Dat had wat voorbereiding gekost. Niet alleen in de techniek, maar ook om alle raadsleden goed te instrueren.

Toen iedereen er op tijd klaar voor was, konden we beginnen. Af en toe waren er wat haperingen in beeld en geluid, maar het is gelukt om de punten op de agenda te behandelen.

Gelukkig maar. Want als alles stil ligt zoals in de eerste lock down, blijven heel veel zaken die voor mensen belangrijk zijn, liggen. En dat is niet nodig. Er is een nieuwe verordening voor de WMO aangenomen. Het is goed dat dat door gaat, anders kan de gemeente niet door met de zorg voor onze inwoners.

En het OZB tarief is vastgesteld. De gemeente heeft immers ook geld nodig om bijvoorbeeld de WMO zorg te kunnen betalen. DorpsGoed is het niet eens met het tarief, dat vinden we te hoog. Zeker omdat er best bezuinigd kan worden op een aantal andere posten.

Wil je het terugkijken? Klik op de link hieronder.

(104) Raadsvergadering Sint-Michielsgestel – YouTube

En nu we weten hoe het werkt, gaan we dit op 11 februari 2021 weer doen!

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld

Geen plek voor tijdelijke woningen!? Plek zat!

DorpsGoed pleit al jaren voor tijdelijke woningen. Op veel plaatsen die voor woningbouw bestemd zijn, kun je prima tijdelijke woningen zetten als de plannen voor permanente bebouwing op zich laten wachten.

In Berlicum, Gestel en Den Dungen kennen we allemaal plaatsen waar al jaren van gezegd wordt dat er woningbouw komt, maar waar nog steeds niets staat.

Is 10 jaar tijdelijk?

“Dat klopt”, zegt Mariska Sturkenboom, “als je iets neerzet, wil je dat zeker voor 10 jaar doen. Want het kost geld om woningen te bouwen, ook voor de gemeente. Denk aan wegen, riolering, etc. Maar nu zegt wethouder Van der Aa dat er geen plaatsen zijn die hiervoor in aanmerking komen en daar zijn wij als DorpsGoed echt boos over!

Boos?

“Ja”, zegt Mariska fel, “als je kijkt hoe het gaat met woningbouw in deze gemeente word ik daar echt boos over. Bij de Werststeeg in Berlicum is in 2017 besloten door het college onder leiding van wethouder Mathijssen, dat er geen noodzaak is voor tijdelijke woningbouw. Dat stuk ligt al jaren braak en nu zijn er ook al weer 4 jaar voorbij. Datzelfde geldt voor de Veldstraat in Den Dungen. In 2012 zijn de kinderen van ’t Kiemveld en de Jozefschool samen naar Fonkel gegaan. Negen jaar later is er nog steeds niet gebouwd op die plek. Daar hadden prima tijdelijke woningen kunnen komen. Dus dat er geen plaats is vind ik echt onzin. De wil is er niet!”

Wat kan er nog?

Mariska: “Er zijn nu ook weer plaatsen waar bouwplannen zijn. Als je in de praktijk kijkt, zie je dat er op stukken waar veel gebouwd gaat worden zoals de locaties Kentalis en Heidelust in Sint-Michielsgestel en de plannen in Gemonde, niet alles tegelijk gebouwd wordt. Zet dan op de stukken die het laatst met permanente woningen bebouwd worden, tijdelijke woningen. Dan kunnen er in ieder geval mensen wonen die met spoed op zoek zijn naar een woning.”

DorpsGoed vraagt het college echt iets te doen met de mogelijkheden die er zijn en niet steeds tegen de gemeenteraad te zeggen dat ze er mee bezig zijn. Want nu lijkt het alsof de gemeenteraad aan het lijntje wordt gehouden en er maar geen besluit komt om hier echt mee aan de slag te gaan. Er is zo’n grote behoefte aan woningen in onze gemeente!

Wil je hier iets over kwijt? Mail naar Mariska Sturkenboom: fractievoorzitter@dorpsgoed.nl

Inschrijven voor de nieuwsbrief

* verplicht veld