Algemene beschouwingen

Tijdens de raadsvergadering op 2 november zijn de begroting…

DorpsGoed motie: meer geld voor onze bibliotheken

In onze gemeente hebben we drie bibliotheken. In de kern…

Verslaafdenopvang in Dungense polder

In juni schreven we in onze nieuwsbrief al iets over de verslaafdenopvang…

Bestemmingsplan de Rietstok

De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met het…

Afvalprikken

Als DorpsGoed zijn wij niet alleen in de raadzaal te vinden…

Klimaatadaptatie

Afgelopen donderdag stond ook het onderwerp Strategie klimaatadaptatie…