Meldpunt

DorpsGoed is een politieke partij die nauw verbonden is met de gemeenschappen van de dorpen van de gemeente Sint-Michielsgestel. Om u nog meer in de gelegenheid te stellen zaken aan de orde te stellen die u aan het hart gaan, heeft DorpsGoed een digitaal meldpunt ingericht.
DorpsGoed wil graag van u weten wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo stelt u ons in de gelegenheid om een nog beter beeld te krijgen wat er speelt in de samenleving om eventueel politiek in actie te komen.

*Vereist

Waar heeft u een melding over?*

Omschrijf zo kort mogelijk uw melding.*

Wilt u dat DorpsGoed contact hierover met u opneemt?*
JaNee

Indien Ja, vul dan hieronder uw contactgegevens in

Uw naam

Uw email

Uw persoonsgegeven worden niet doorgegeven aan welke instantie dan ook zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring. Nb. uw persoonsgegevens worden alleen door DorpsGoed gebruikt om met u contact op te nemen