Casper Hoenderdos

DorpsGoed: varkenshouders bepalen succes Gebiedsvisie Laar –Berlicum.

Nu de gemeenteraad van Gestel in de afgelopen week een besluit heeft genomen over de toekomst van de varkenshouderij in het gebied Laar- Nieuw Laar, is het van belang of er een positieve houding van de betrokken partijen in het gebied op volgt.varken_1

Zwaar proces
De discussie van de afgelopen weken is erg indringend geweest. Niet alleen voor ons  als raadsleden, maar zeker voor de betrokken veehouders, de omliggende bedrijven en de omwonenden.  Dan blijkt weer eens dat een ingewikkeld onderwerp wat vele verschillende belangen raakt, ook de emoties doet oplaaien. DorpsGoed heeft daarom zoveel mogelijk contacten gelegd en gesprekken gevoerd met individuele partijen.

Beter leefklimaat
DorpsGoed vindt dat het aantal varkens zeer bepalend is voor het leefklimaat in het gebied. En die varkens komen nu bij 2 bedrijven die hun activiteiten voort willen zetten, Heijvar en Schoenmakers. Van de 12.900 dieren die nu bij drie bedrijven worden gehouden, wil DorpsGoed terug naar maximaal 11.000 dieren. Dit kan omdat een veehouder bereid is zijn bedrijf te beëindigen. Het geeft een ruimte aan de twee bedrijven die doorgaan. Daarnaast  willen wij dat de twee overblijvende bedrijven meer investeren in technische aanpassingen van de stal voor het terugdringen van de geuroverlast en ammoniakuitstoot. Om hen daartoe te stimuleren is een subsidie mogelijk van provincie en gemeente.

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Keuze
De houding van DorpsGoed kreeg helaas geen steun in de gemeenteraad. Deze besloot om het aantal dieren toch te bepalen op 12.900, zijnde het huidige aantal dieren in het gebied. Gelukkig werd aan dat besluit wel de voorwaarde gekoppeld  dat het aantal toegestane dieren lager wordt wanneer de bedrijven  niet overgaan tot aanbrengen van technische verbeteringen. DorpsGoed blijft van mening dat het aantal van 11.000 varkens in het gebied het maximum is. Zeker omdat de overlast valt of staat met de inzet van de ondernemers om die zoveel mogelijk te beperken.

Wilt u meer weten over ons en onze standpunten?  Reageer dan naar onze website, www.dorpsgoed.nl of onze facebook pagina of Martijn van Meurs; mvanmeurs@hetnet.nl.

DorpsGoed is weer op bezoek in Gestel!

Op zaterdag 9 december a.s. is DorpsGoed met de partytent op bezoek op het Campanulaplein in Sint-Michielsgestel. Van 10.00 uur ’s morgens tot 12.00 uur ’s middags zullen diverse leden van de partij in de tent op het plein aanwezig zijn om van de bewoners te horen hoe de ervaringen zijn met het wonen in deze buurt.

Het bezoek van deze zaterdag wordt voorafgegaan door een uitnodiging en een vragenlijst die op veel adressen in de buurt van het plein zijn bezorgd. Mariska Sturkenboom: “We hebben de DorpsGoed Mariska Sturkenboomafgelopen jaren al veel nieuwe, maar ook bestaande wijken in onze gemeente bezocht; nu is deze wijk in Gestel aan de beurt. We zijn erg benieuwd hoe de bewoners denken over het mogelijke vertrek van De Huif uit de wijk en hoe ze de ontwikkeling van het centrumplan ervaren. Lijsttrekker van DorpsGoed, Mariska Sturkenboom, is zeer te spreken over deze gesprekken in de buurt. Mariska: “Veel bewoners zoeken ons telkens weer op en kaarten dan zaken aan die zij belangrijk vinden. Als je voor goede dorpen wilt gaan, moet je beginnen met de mensen op te zoeken en goed te luisteren.”

Interesse in kwaliteit van wonen

Door vooraf een vragenlijst te verspreiden, wil DorpsGoed de bewoners prikkelen om na te denken over hun woonervaringen. “We zijn niet alleen geïnteresseerd in hun ervaringen in de buurt, maar ook met het dorp Gestel en de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn algemeenheid,” aldus lijsttrekker Mariska Sturkenboom.

Zoals gezegd, diverse leden van DorpsGoed staan zaterdag 9 december op het Campanulaplein. Iedereen die interesse heeft om met hen in gesprek te gaan, is van harte welkom. Uiteraard is er ook koffie, thee in de partytent van DorpsGoed. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed: monumenten duurzaam onderhouden

Bosscheweg_30_P1140251-53 (2)Onze dorpen hebben allemaal meerdere karakteristieke panden die het dorp een uniek aangezicht geven. Panden die een verhaal hebben en die met zorg onderhouden worden. Vaak zijn het dan ook rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten.

Bewoners:
Dat de bewoners van zo’n pand het niet altijd makkelijk hebben als ze een dergelijk pand willen verbouwen, is een feit. Hoe zorg je voor hedendaags comfort in een pand dat zo lang geleden gebouwd is? En hoe zorg je dat het de uitstraling houdt die het pand uniek maakt?

Helpende hand:
DorpsGoed wil graag dat deze panden aantrekkelijk blijven om in te wonen. Daarom hebben we in de gemeentebegroting op laten nemen dat de gemeente geld uittrekt voor advisering over het duurzaam onderhouden van monumenten. Zo kunnen eigenaren van deze panden isoleren, verduurzamen en onderhouden met een gedegen advies.
Mariska Sturkenboom
Zo is een monumentaal pand niet alleen een verrijking van het straatbeeld van onze dorpen, maar heeft de eigenaar ook een prima pand om in te wonen. Zo zorgen we ervoor dat onze dorpen zich duurzaam ontwikkelen met oog voor onze unieke historie.

Meer weten over dit en andere onderwerpen? Kijk op www.facebook.com/dorpsgoed of neem contact op met m.sturkenboom@kpnmail.nl

Zorgen bij DorpsGoed over de jonge mantelzorger

Het komt steeds vaker voor dat jonge mensen, vaak nog kinderen, serieuze huishoudelijke taken in hun eigen gezin vervullen. Door de gezondheidssituatie van de ouders of van één van de ouders worden zij verantwoordelijk voor allerlei taken die in andere gezinnen door de ouders worden uitgevoerd. Velen maken zich zorgen ook over deze kinderen, met hen de fractie van DorpsGoed.

Motie “Jonge mantelzorger”
In de raad van 26 oktober hebben de fracties van DorpsGoed en CDA tijdens de behandeling van de begroting 2018 erop aangedrongen om de doelgroep jonge mantelzorgers met maatwerk te ondersteunen binnen het huidige WMO-budget. Mantelzorgers kunnen ondersteuning aanvragen middels huishoudelijke hulp bij overbelasting van de zorg voor hun naaste. Deze regeling geldt ook voor jongere mantelzorgers. De jonge mantelzorger zit echter in een geheel andere situatie dan de volwassene. Hij of zij gaat vaak nog naar school en is zich in veel gevallen niet bewust van de mogelijke ondersteuning.

Het kind zijn, komt vaak in het geding
De ingediende motie nadruk wil leggen op maatwerk bij het zorgloket: breng in eerste instantie de doelgroep in beeld. Probeer met deze jonge mantelzorgers in gesprek te komen om duidelijk te krijgen waar behoefte aan is wat betreft ondersteuning. Zo kun je voorkomen dat deze kinderen later problemen krijgen, omdat ze zich niet vrij hebben kunnen ontwikkelen door de inspanning en de stress van de thuissituatie. En zo kan er voor het kind ook weer ruimte worden gevonden om weer meer kind te zijn.

Uitnodiging Bint: “Dag van de mantelzorg”Diny Pennings maart 2016
In het kader van de Dag voor de Mantelzorger heeft de gemeentelijke welzijnsorganisatie Bint een uitnodiging geplaatst in De Brug voor deze doelgroep. Op vrijdag 10 november worden jongeren uitgenodigd om samen te komen in het wijkplein in Sint-Michielsgestel voor een gezellige avond en leuke attenties voor hun verleende zorgondersteuning.

Folder ”Jij bent niet vanzelfsprekend”
Er is door het platform voor jonge mantelzorgers de folder ”Jij bent niet vanzelfsprekend” en een website ontwikkeld waar de doelgroep informatie kan vinden.  De organisatie richt zich op bekendheid, begrip, ontmoeten, ontspannen, helpen en hulp: www.vanzelfsprekendjmz.nl

Zo zijn er meer organisaties die de mantelzorger willen helpen, zoals de stichting LevinaJanna die de mantelzorger in het zonnetje zet en daarvoor op woensdag 8 november een informele bijeenkomst in het restaurant“ Smaakvol“ in Berlicum organiseert.

Wilt u meer weten over mantelzorg? Neem dan contact op met Diny Pennings: dinypenningsb@gmail.com en volg ons op facebook.

DorpsGoed op bezoek in Bramersland

buurtbezoek Bramersland 07-10-2017 (2)Afgelopen zaterdag 7 oktober waren een aantal leden van DorpsGoed op bezoek in de wijk Bramersland in Den Dungen. Sinds juni 2014 bezoeken leden van de partij allerlei buurten en wijken in de gemeente Sint-Michielsgestel om zo in direct contact te kunnen komen met de mensen voor wie je politiek actief bent. Dit wijkbezoek gaf een beeld van tevreden buurtbewoners die op het gebied van verkeersveiligheid nog wat te wensen hebben.

De gevarieerde opzet van deze al wat oudere wijk in Den Dungen wordt zeer gewaardeerd. Ook het ruim aanwezige groen in de wijk wordt als waardevol gezien. Dit kwam naar voren in de gesprekken die de diverse leden van DorpsGoed hadden met de bezoekers aan de partytent in het speeltuintje aan de Haagakker.

Mariska Sturkenboom, lijsttrekker van DorpsGoed bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen: “Men geniet van het groen en de variatie aan woningen in de wijk. Diverse bewoners waarderen ook de centrale ligging van Den Dungen wat betreft ontsluiting (A2, A50, N279) en de aanwezigheid van een stad als Den Bosch. Enkele buurtbewoners zijn wat minder tevreden over de verkeersveiligheid in en om de wijk.”

Hard rijden en soms onoverzichtelijk
Op sommige plekken in de wijk wordt er hard gereden, maar bewoners erkennen ook dat het de buurtbewoners zijn die dit vaak zelf doen. Zij kennen immers de weg. Op een aantal plaatsen is het groen in de wijk ook wel een obstakel. Een mooie groene haag kan het zicht op een zijstraat aardig ontnemen. In sommige gevallen denkt men dat de bewoners zelf voor de oplossing kunnen zorgen, in andere gevallen zou de gemeente met een kleine verschuiving van het profiel van de weg de veiligheid kunnen vergroten.

Litserstraat en Maaskantje
In enkele gesprekken kwam ook aan de orde de verkeersveiligheid aan de Litserstraat en het Maaskantje. Zo wordt de oversteek Bramersland-Van Rijckevorselstraat nog als behoorlijk onveilig gezien. Sommige automobilisten rijden te hard en verlenen geen voorrang en verderop ter hoogte van de Jumbo blijft de veiligheid van de oversteek voor de Dungenaren een doorn in het oog. Te vaak wordt door automobilisten geen rekening gehouden met de regels van het zebrapad. De gemeente en/of de politiek moet nog eens moeten onderzoeken of aanpassingen of extra maatregelen op deze twee plaatsen nodig zijn.

DorpsGoed kijkt met plezier terug op dit bezoek aan Bramersland en heeft al weer zin in het volgende bezoek. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed komt naar u toe!

Op zaterdag 7 oktober gaat de lokale politieke partij DorpsGoed op bezoek in de buurt Bramersland in Den Dungen. Van 10.00 uur ’s morgens tot 12.00 uur ’s middags zullen diverse leden van de partij in het speeltuintje aan de Haagakker aanwezig zijn om van de bewoners te horen hoe de ervaringen zijn met het wonen in deze buurt.

Het bezoek van deze zaterdag wordt voorafgegaan door een uitnodiging en een vragenlijst die op alle adressen in de wijk wordt bezorgd. Riny Schakenraad: “De afgelopen drie-en-een-half  jaar hebben we veel nieuwe, maar ook bestaande wijken in onze gemeente bezocht; nu is deze wijk aan de beurt. Hoewel ik zelf woonachtig ben in deze buurt, hoort onze partij graag van andere buurtbewoners wat de ervaringen zijn met het wonen in deze buurt in Den Dungen.” Op deze zaterdag zal ook de kersvers aangewezen lijstrekker van DorpsGoed Mariska Sturkenboom aanwezig zijn, zij is zeer te spreken over deze gesprekken in de buurt. Mariska: “Veel bewoners zochten onze partytent op en kaartten dan zaken aan die zij belangrijk vinden. Als je voor goede dorpen wil gaan, moet je beginnen met de mensen op te zoeken en goed te luisteren.”

Interesse in kwaliteit van wonenMariska Sturkenboom

Door vooraf een vragenlijst te verspreiden, wil DorpsGoed de bewoners prikkelen om na te denken over hun woonervaringen. “We zijn niet alleen geïnteresseerd in hun ervaringen in de buurt, maar ook met het dorp Den Dungen/Maaskantje en de gemeente Sint-Michielsgestel in zijn algemeenheid,” aldus lijsttrekker Mariska Sturkenboom.

Zoals gezegd, diverse leden van DorpsGoed staan zaterdag 7 oktober op het speelterreintje aan de Haagakker. Iedereen die interesse heeft om met hen in gesprek te gaan, is van harte welkom. Uiteraard is er ook koffie, thee in de partytent van DorpsGoed. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl

Mariska Sturkenboom lijsttrekker DorpsGoed en kandidaat-wethouder

Mariska en Riny na verkiezing lijsttrekker 20-09-2017Woensdagavond 20 september hebben de leden van DorpsGoed Mariska Sturkenboom unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voorzitter Riny Schakenraad: “Mariska is al jaren actief in de Gestelse politiek en de Dungense gemeenschap. Zij heeft zowel de ervaring als de frisse blik die van een lijsttrekker van een politieke partij gevraagd mag worden.”

De leden van DorpsGoed steunen haar ook in haar ambitie om wethouder te worden in de volgende bestuursperiode. Nogmaals de voorzitter: “Mariska heeft de afgelopen jaren in de raad bewezen inhoudelijk zeer goed thuis te zijn en creatief te zijn in het bieden van andere oplossingen dan de traditionele. Met een lijsttrekker als Mariska verwacht DorpsGoed zeer hoge ogen te gooien.”

Mariska Sturkenboom is 47 jaar, gehuwd en moeder van drie kinderen. Ze is sinds 2002 politiek actief bij DorpsGoed, vanaf 2013 raadslid en sinds 2014 fractievoorzitter. Ze is nog steeds volop actief is het Dungense verenigingsleven en werkzaam bij Stichting Dedicon.

Groen perspectief voor centrum Gestel

Nu de bouw in het nieuwe centrum van Gestel op stoom is gekomen, de AH-winkel in bedrijf is en de eerste appartementen bewoond gaan worden, kijkt DorpsGoed vooruit. Naast de bouwfasen die nog volgen in de komende twee à drie jaren denken wij ook aan het “eindplaatje”. Hoe zullen nieuwe en huidige bewoners het centrum gaan beleven? Hoe is het om op een plek te wonen waar dichte bebouwing en extra winkels voor toenemende drukte en activiteit zorgen?

Martijn van Meurs

Martijn van Meurs

Groene omgeving: Dommeloevers
Er is een goede mogelijkheid om de woonomgeving voor de omwonenden aangenamer te maken. Daarom kiest DorpsGoed voor een groene inrichting van de Dommeloevers; het braakliggend gebied aan de Schijndelseweg en de oever van de Dommel

In 2012 heeft DorpsGoed voor het eerst de groene variant aan de Gestelse gemeenteraad voorgelegd. Toen stemde de raad in om deze mogelijkheid op te pakken en te onderzoeken. Naast een groene inrichting kun je de rivier de Dommel beter zichtbaar maken en meer betrekken bij het centrum. Geef de oever een recreatieve functie en maak het mogelijk om nog meer te genieten van deze rivier: denk aan een terras met (beperkte) horeca en een aanlegsteiger voor kanovaren.

Niet meer wachten
De tijd is nu aangebroken om meer ideeën te verzamelen voor deze “groene Dommeloevers” en deze uit te werken. Op die manier kan ook dit onderdeel van het centrum Gestel op tijd klaar zijn: direct nadat dat alle bouwactiviteiten zijn beëindigd. DorpsGoed meent dat dit een mooie afsluiting is van het nieuwe Gestelse centrum.

Wilt u reageren over dit onderwerp? Ga naar onze site www.dorpsgoed.nl , naar onze facebook pagina, of neem contact op met Martijn van Meurs, via mvanmeurs@hetnet.nl ( tel.0649 315 308.

DorpsGoed vindt aandacht voor de werkelijke oorzaak van armoede belangrijk

Armoede verdient blijvende aandacht
DorpsGoed vindt het van essentieel belang dat ook de werkelijke oorzaak van armoede binnen het gezin onder de aandacht blijft. Daar moeten maatregelen voor genomen worden. Zo moet meedoen in de maatschappij worden beloond. Mensen worden nog steeds te weinig gewezen op mogelijkheden die er zijn om gebruik te maken van regelingen. DorpsGoed wil dat gezinnen echt geholpen worden.

Staatssecretaris Klijnsma heeft de komende vier jaar geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van armoede. Aan de gemeente de taak om te zorgen dat dit geld het leven van kinderen die in armoede leven, wat makkelijker maakt.
Volgens de Verenigde Naties leef je in armoede, als je niet kunt voorzien in de eerste levensbehoeften. In veel landen is puur overleven dagelijkse praktijk. In Nederland hoeft niemand van armoede om te komen. En toch spreken we van armoede, als je niet de keuze hebt om deel te nemen aan hetgeen jouw omgeving te bieden heeft. Denk aan vrije tijd, ontmoeten, ontwikkelen en recreëren. Dan is er sprake van armoede. Voor kinderen die opgroeien zonder dat ze kunnen sporten, muziek maken, op schoolkamp gaan of anderszins, omdat er in het gezin te weinig geld is, komt er nu geld beschikbaar.

Blijvende schade
Met de Klijnsma-gelden, bestrijden we echter geen kinderarmoede, we compenseren deze. De werkelijke oorzaken van kinderen die opgroeien in armoede worden hiermee dus niet aangepakt.  Daarvoor zijn andere maatregelen nodig, die wel structureel invloed hebben op inkomen, uitgaven en persoonlijke omstandigheden van de ouders. 60% van deze doelgroep heeft zelfs structurele armoede ondanks arbeid. Toch is het goed dat er aandacht gevraagd wordt voor dit probleem, want kinderen die opgroeien in armoede ervaren soms blijvende schade hiervan in hun verdere ontwikkeling.

Kindpakketten
De gemeente Sint-Michielsgestel wil kinderen in armoede helpen via bijvoorbeeld clubs, scholen, kindervakantiewerk. Die organisaties krijgen ondersteuning als kinderen, die het lidmaatschap Diny Pennings maart 2016niet kunnen betalen, lid worden. DorpsGoed vindt het belangrijk dat de mensen van deze organisaties betrokken worden bij dit proces. Zij weten wat er nodig is en hoe we deze kinderen kunnen bereiken. Daarom DorpsGoed, voor goede dorpen!

Wilt u meer weten over regelingen rond armoede, of heeft u hier een mening over? Neemt u dan contact op met Diny Pennings: dinypenningsb@hotmail.com

Voor de deur bij de Kei uiten Gemondenaren hun zorgen

“Het is toch jammer als dit gebouw leeg komt te staan en de loop dan helemaal uit het dorp gaat”
Een van de reacties van een betrokken bewoner tijdens het bezoek van DorpsGoed aan Gemonde. De problemen rond de Kei zijn vaak benoemd en genoeg mensen die hier iets over willen vertellen en hun mening laten horen.de kei dorpsgoed

Zorgen om de Kei
Mariska Sturkenboom, fractievoorzitter van DorpsGoed: “Mensen maken zich echt veel zorgen over de toekomst van de Kei. Niet alleen de vaste gebruikers, maar ook de mensen die een paar keer per jaar voor een viering of een bijeenkomst naar de Kei komen. Voor ouderen is het vervelend als ze het dorp uit moeten om ergens bij te kunnen zijn. We moeten zorgen dat Gemonde een mogelijkheid houdt om elkaar te ontmoeten.”

In gesprek met gebruikers
Mariska vervolgt: “de bewoners uit Gemonde hebben duidelijk behoefte aan informatie over de situatie. Er ligt wel een taak voor de gemeente en het bestuur van de Kei om mensen verder te informeren. De gebruikers willen graag betrokken worden.”

Verkeer
Niet alleen de Kei was onderwerp van gesprek. Ook het verkeer vraagt aandacht. Zo wordt er aandacht gevraagd voor de kruising bij het kerkhof. Spiegels bieden hier wellicht meer uitkomst dan de ‘punaise’ die er nu neergelegd is.
DorpsGoed neemt de suggesties mee en zorgt dat de gemeente aandacht heeft voor alle opmerkingen.

Heeft u iets te zeggen over de Kei of over Gemonde? Laat het ons weten. U kunt contact opnemen met Diny Pennings of Mariska Sturkenboom.