Casper Hoenderdos

DorpsGoed: Toine van Vught in de gemeenteraad

Op korte termijn zal Toine van Vught toetreden tot de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel. Vanwege de onverwachte, plotse verhuizing naar Heeswijk, moet Casper Hoederdos zijn raadszetel opgeven. Gelukkig kan DorpsGoed per direct een beroep doen op de zeer capabele Toine van Vught.

Wie is Toine van Vught?
Toine is een zeer bekend gezicht in Den Dungen/Maaskantje. Hij is al vele jaren actief op allerlei vlakken binnen deze gemeenschap: van bestuurslid en voorzitter van de Dungense leesbibliotheek,  tot lid en bestuurslid van Brabants Bont, bestuurslid van de Litserborg en Toine is en was zeer actief in allerlei rollen in het Krabberdonks carnaval. Kortom, Toine zit in de haarvaten van Den Dungen/Maaskantje en draagt meer dan zijn steentje bij aan de leefbaarheid van deze gemeenschap.

Raadslid voor DorpsGoed
Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat Toine hoog op de lijst stond bij DorpsGoed. Nu krijgt hij de kans om eveneens in de gemeenteraad zijn bijdrage te leveren. Beroepshalve is Toine bezig in het  onderwijs en meer specifiek in het opzetten en invullen van leer- en werktrajecten voor jongeren met een beperking. Samen met Diny Pennings van DorpsGoed zorgde hij er al voor dat er leer- en werktrajecten voor deze jongeren in de Litserborg mogelijk zijn. Toine: “Wat mij betreft gaan we de komende vier jaar zorgen dat de stem van deze mensen luid en duidelijk gehoord wordt. Er is genoeg werk te doen op het vlak van jeugdzorg, onderwijs en werk voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.” Het spreekt voor zich dat Toine met zijn achtergrond en kwaliteiten een welkome aanvulling is in de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel.

Fractie DorpsGoed
Naast Toine van Vught zitten Diny Pennings en Mariska Sturkenboom (fractievoorzitter) in de raad. Toine kreeg bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart een groot aantal stemmen en hij is blij en vereerd dat hij de mensen die op hem en op DorpsGoed gestemd hebben, mag vertegenwoordigen.

Wilt u meer weten of volgen wat Toine in de raad allemaal doet?
Kijk dan op facebook.com/DorpsGoed of kijk op www.DorpsGoed.nl

 

 

 

 

DorpsGoed op de koffie bij … Mariska Sturkenboom

De afgelopen jaren maakte u op allerlei manieren kennis met DorpsGoed. U zag ze in het 

gemeentebestuur, u zag en hoorde ze als actieve raadsleden en u kwam hen ook tegen tijdens vele wijkbezoeken in uw dorp. Sinds enige weken presenteert DorpsGoed een reeks interviews waarin u kennis maakte met individuele leden van de partij. Deze week spreken we met de lijsttrekster en beoogd wethouder van DorpsGoed: Mariska Sturkenboom.

 

 

In de keuken aan de koffie met Mariska en Jeroen vertelt Mariska met trots hoe de fractie zich na jaren in het Gestelse gemeentebestuur opnieuw uitvond als oppositiepartij. Natuurlijk viel het in eerste instantie niet mee als je als tweede partij overgeslagen wordt om deel te nemen aan het college, maar ze gelooft niet dat er iemand in de raad is, die vindt dat DorpsGoed daar zielig of vervelend over deed. “Onze stellingname was van begin af aan dat de mensen die op ons gestemd hadden van ons constructieve inzet mogen verwachten.”

Opbouwende oppositie voor de openbare bibliotheek
Op de vraag naar een groot succes uit deze periode antwoordt Mariska: “We waren ontevreden over de plannen die het college en de coalitie hadden met betrekking tot de openbare bibliotheek. Het was volgens ons ondenkbaar dat deze waardevolle voorziening te grabbel werd gegooid door in zee te gaan met een platte commerciële partner. We waren echter niet alleen maar tegen, we presenteerden ook een alternatief en kregen in deze “strijd” heel veel steun van onze inwoners. Gelukkig zag het college in dat ons alternatief beter was en wijzigde het de plannen, dit tot grote vreugde van velen.”

 

Communicatie en duidelijkheid
Mariska: “Waar wij ons ook hard voor maakten, is dat een gemeente zorgvuldig omgaat met de belangen van onze inwoners. Zo heb ik er bij het college op aangedrongen dat de inwoners van Schuurkerkpad tijdig en zorgvuldig op de hoogte werden gehouden van mogelijke plannen rondom tijdelijke huisvesting van statushouders. Het college sprak te laat en letterlijk met twee monden.” Op de vraag wat de inwoners van het DorpsGoed van Mariska Sturkenboom kunnen verwachten antwoord ze: “Om te beginnen wil ik onze burgers meer mee laten denken en praten. Maar sommige dingen hoeven niet besproken te worden, die moeten gewoon beter, zoals de zorg en passende woonruimte voor jong en oud. Als gemeente moeten we meer open staat voor innovatie op het gebied van verkeersveiligheid, woningbouw (tiny houses) en duurzaamheid.”

 

Op de slotvraag hoe ze die zaken voor elkaar denkt te krijgen, antwoordt ze, dat ze dit alleen kan met de steun van velen en ze hoopt dan ook dat veel burgers gaan stemmen op 21 maart en dat DorpsGoed vervolgens op hun stem kan rekenen.

DorpsGoed op de koffie bij…Christel Heijmans

De afgelopen jaren maakte u op allerlei manieren kennis met DorpsGoed. U zag ze in het gemeentebestuur, u zag en hoorde ze als actieve raadsleden en u kwam hen ook tegen tijdens vele wijkbezoeken in uw dorp. Vanaf nu start Christel HeijmansDorpsGoed met een reeks interviews waarin u kennismaakt met individuele leden van de partij. Deze week: Christel Heijmans, nummer twintig op de kieslijst voor de verkiezingen van 21 maart a.s.
We zitten aan tafel bij Christel op het Grinsel in Den Dungen. “Ik ben geen geboren en getogen Dungense, maar woon hier al bijna twintig jaar met veel plezier en voel me hier bijzonder goed thuis”. Na haar opleiding Hotelmanagement heeft Christel onder andere in een groot drie sterrenhotel in Amsterdam, Kasteel Maurick en het Efteling Hotel gewerkt op de afdeling Front Office en Sales.

Actieve burger
“Na de komst van vier kinderen in drieënhalf jaar tijd werd de focus verlegd naar de verzorging en opvoeding van de kinderen. Met vier kinderen leer je een dorp en haar bewoners heel snel kennen” voegt Christel er lachend aan toe. Ze stapte enthousiast een aantal jaren in de redactie van het blad van peuterspeelzaal ‘t Drempeltje en de ouderraad van basisschool De Wegwijzer.

Twee jaar geleden werd samen met anderen de werkgroep Den Dungen in Kerstsfeer opgericht. We zorgden er niet alleen voor dat de kerstboom terugkwam op het plein, maar dat ook het dorp op diverse plekken werd versierd. Plus een nieuw evenement het Dungens Kerstfeestje werd bijgeschreven in de agenda van vele Dungenaren. “Het Dungens Kerstfeestje op het plein zorgt voor een heel fijn saamhorigheidsgevoel. “Dit jaar kwamen daar de zelfgemaakte kerstlantaarns en een mooi schaatsbaantje bij. Geweldig om al die kinderen te zien schaatsen!”

“Vorig jaar ben ik vrijwilligster van Litserborg geworden om daar actief activiteiten en evenementen te ontplooien. Een bierproeverij, pop-up escape rooms, foute bingo, vinyl avond en er komt nog veel meer!” Litserborg ligt mooi centraal aan een prachtig plein en heeft als dorpshuis de functie: een ontmoetingsplek voor jong en oud. “Dat gaat niet altijd vanzelf en als ik daar een steentje aan kan bijdragen, dan doe ik dat graag,” voegt ze enthousiast toe. “Den Dungen kan apetrots zijn op zo’n mooi dorpshuis.”

Burgerinitiatief
“Veel mensen zullen me ook kennen van burgerinitiatief Grienselhof. Sinds 2015 ben ik daar samen met Annette Jacobs met hart en ziel bezig om dat pand te behouden voor ons dorp. Dóódzonde dat het al zo lang leeg staat en er al vele vernielingen zijn geweest. En ondertussen staat De Blauwe Scholk ook al weer een hele tijd leeg. Het is als burger soms behoorlijk frustrerend dat dit zo lang moet duren. Sinds enige maanden voeren we constructieve gesprekken met de gemeente.”

DorpsGoed
“Wat mij in DorpsGoed aanspreekt, is dat het denkt vanuit de dorpen en haar bewoners. Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en dat moet natuurlijk vooral zo blijven! Ik geloof in de kracht van de burgers zelf en ben ervan overtuigd dat je de dorpen veel beter en leefbaarder kunt maken in samenspraak met de burgers. DorpsGoed voor goede dorpen!”

DorpsGoed: plantte eerste boom op Dommeloevers

Afgelopen zaterdag plantte DorpsGoed in een ijskoud zonnetje een eerste boom op wat voor DorpsDommeloever boomplantGoed groene Dommeloevers moeten blijven. Al sinds 2012 pleit DorpsGoed voor een groene inrichting van de Dommeloever aan de rand van het centrum van Sint-Michielsgestel.

De afgelopen tijd is het nieuwe centrum van Sint-Michielsgestel aardig uit de grond omhoog gekomen. De nieuwe supermarkt ontvangt zijn klanten en de eerste appartementen worden bewoond, maar DorpsGoed kijkt ook vooruit. Hoe zal het “eindplaatje” van het Gestels centrum eruit komen te zien? Mariska Sturkenboom, lijsttrekker van de partij: “Wij willen dat het centrum een mooie, groene  afronding krijgt. Wij denken dat dit heel goed bij het centrum, bij deze bijzondere plek en het prachtige achterland past; met deze eerste boom zetten wij de toon.”

1Vandaag bij DorpsGoed

Deze zaterdagochtend waren verslaggevers van het NOS-programma 1Vandaag ook op bezoek bij deze actie van DorpsGoed. Hun aanwezigheid had vooral te maken met een item dat zij maakten over de gemeenteraadsverkiezingen. Zij interviewden Mariska en de eerste namen op de kieslijst over het thema gemeenteraad en hoe de samenstelling van de kieslijst tot stand is gekomen. Doe je actief onderzoek naar de achtergronden van de mensen op je partij; vraag je hen een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen of vertrouw je op je eigen selectie? Mariska: “Sint-Michielsgestel is geen Rotterdam waar mensen elkaar niet kennen en waar te maken kunt krijgen met gelukzoekers. Mensen die bij ons actief zijn en op de lijst staan, zijn bekenden voor ons en zij zijn benaderd vanwege hun positieve betrokkenheid bij hun gemeenschap en de gemeente, daar is geen VOG voor nodig”

Wilt u reageren over dit onderwerp? Ga naar onze site www.dorpsgoed.nl, naar onze facebook pagina www.facebook.com/dorpsgoed, of neem contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed op de koffie bij … Toine van Vught

De afgelopen jaren maakte u op allerlei manieren kennis met DorpsGoed. U zag ze in het gemeentebestuur, u zag en hoorde ze als actieve raadsleden en u kwam hen ook tegen tijdens vele wijkbezoeken in uw dorp. Vanaf nu start DorpsGoed met een reeks interviews waarin u kennismaakt met individuele leden van de partij. Deze week: ToineToine met witte achtergrond van Vught, nummer vier op de kieslijst voor de verkiezingen van 21 maart a.s.

We zitten aan tafel bij Toine en Huub in hun woning aan de Verlengde Hoogstraat in het Maaskantje. Op de vraag wat Toine zoal doet, vraagt Toine of ik zijn werk of vrijwilligerswerk bedoel. Eerst maar eens het werk. “Ik werk nu al weer 32 jaar op de Hub Rosmalen, een school voor kinderen met leer- en gedragsproblematiek. Op donderdag en vrijdag sta ik voor de eindgroep, dat zijn jong volwassenen tot 20 jaar. Op maandag en dinsdag ben ik sinds februari werkzaam in het Dienstencentrum van Hub Noord-Brabant; hier kijken we naar de toekomstige plekken voor onze leerlingen”

Toine is altijd actief
Ik denk dat iedereen in Den Dungen/Maaskantje Toine wel kent. “Natuurlijk zijn er veel mensen die mij kennen en ik ken veel mensen, maar dat is het mooie van vrijwilligerswerk: je komt veel mensen tegen en je kunt voor veel mensen heel wat betekenen. Zo ben ik al zeker 25 jaar als vrijwilliger actief bij de Stichting Parochiële Leesbibliotheek Den Dungen en sinds een paar jaar voorzitter. Daarnaast ben ik ook bestuurslid van de Litserborg, wat je noemt een uitdagende klus!” Toine, ooit adjudant van Francois den Uurste,  heeft ook nog veel energie voor carnaval in Krabberdonk, als Kommissaris van de Prins organiseert hij met de Koepel flink wat activiteiten. Tot slot is hij al heel veel jaren lid van Brabants Bont, de beroemde volksdansgroep uit Den Dungen en “dat is vooral heel gezellig!”

DorpsGoed een actieve club
“Wat mij in DorpsGoed aanspreekt, is dat het niet denkt vanuit de gemeente, maar vanuit de dorpen. De slogan “Voor goede dorpen” is wat mij betreft de spijker op de kop. Het gaat uiteindelijk om de leefbaarheid in onze dorpen. En wat helpt dan om die leefbaarheid in stand te houden? “Jong en oud moeten de kans hebben om in hun dorp te kunnen blijven wonen, we zien dat het nu soms lastig is om geschikte woonruimte te vinden. Een vitale dorpsgemeenschap bestaat uit alle leeftijdsgroepen, die samen gebruik moeten kunnen maken van goede voorzieningen die passen bij dat dorp.

Toine in de raad
“Zoals ik in mijn werk en vrijwilligerswerk vooral bezig ben met mensen, zo wil ik me in de raad vooral inzetten binnen het sociale domein. Ik denk dat als het goed gaat met onze mensen, het goed met onze dorpen. Ik wil dat iedereen mee kan doen. Dat wil ik in mijn werk, dat wil ik met carnaval of met de bieb en dat wil ik ook bereiken met mijn raadswerk.”

Een eerste boom voor groene Dommeloevers

Al sinds 2012 pleit DorpsGoed voor een groene inrichting van de Dommeloever aan de rand van het centrum vaDommeloever betern Sint-Michielsgestel. Om dit idee kracht bij te zetten zal Mariska Sturkenboom, lijsttrekker van DorpsGoed bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, een boom planten op die locatie aan de Schijndelseweg. De boomplantactie is op zaterdag 24 februari om 11.00 uur.

Nu de bouw in het nieuwe centrum van Gestel aardig op stoom is gekomen, de supermarkt in bedrijf is en de eerste appartementen bewoond worden, kijkt DorpsGoed vooruit. Naast de bouwfasen die nog volgen in de komende twee à drie jaren denkt de partij ook aan het “eindplaatje”. Hoe zullen nieuwe en huidige bewoners het centrum gaan beleven? Hoe is het om op een plek te wonen waar dichte bebouwing en extra winkels voor toenemende drukte en activiteit zorgen? Mariska: “Onze partij denkt dat met een groene inrichting van deze oever het centrum een aangename afronding krijgt. Omgekeerd: het zou toch eeuwig zonde zijn als door bebouwing de geweldige kwaliteit van deze strook aan de Schijndelseweg en ook het zicht op het prachtige gebied dat daar achterligt verloren zouden gaan.”

Groene omgeving: Dommeloevers

Al in 2012 heeft DorpsGoed een groene variant aan de Gestelse gemeenteraad voorgelegd. Toen stemde de raad in om deze mogelijkheid op te pakken en te onderzoeken. Helaas is er sindsdien nog geen actie ondernomen door het zittende college. Naast een groene inrichting kun je de Dommel beter zichtbaar maken en meer bij het centrum betrekken. Geef de oever een recreatieve functie en maak het mogelijk om nog meer te genieten van deze rivier. Je zou wat DorpsGoed betreft ook nog kunnen denken aan een terras met (beperkte) horeca en een aanlegsteiger voor kanovaren.

Een groen signaal

Mariska “Wat mij betreft moeten we stoppen met wachten en snel beslissen. De tijd is nu aangebroken om meer ideeën te Mariska_3667-bewerkt[70]verzamelen voor deze “groene Dommeloevers” en deze uit te werken. Op die manier kan ook dit onderdeel van het centrum Gestel op tijd klaar zijn: direct nadat dat alle bouwactiviteiten zijn beëindigd. Wij zullen zaterdag symbolisch een boom plaatsen om aan iedereen duidelijk te maken hoe wij denken over deze oever en om het signaal af te geven dat DorpsGoed aan de slag wil.”

Wilt u reageren over dit onderwerp? Ga naar onze site www.dorpsgoed.nl, naar onze facebook pagina www.facebook.com/dorpsgoed, of neem contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl

DorpsGoed op de koffie bij … Casper Hoenderdos

De afgelopen jaren maakte u op allerlei manieren kennis met DorpsGoed. U zag ze in het gemeentebesIMG_5518tuur, u zag en hoorde ze als actieve raadsleden en u kwam hen ook tegen tijdens vele wijkbezoeken in uw dorp. Vanaf nu start DorpsGoed met een reeks interviews waarin u kennismaakt met individuele leden van de partij. Deze week: Casper Hoederdos, nummer twee op de kieslijst voor de verkiezingen van 21 Maart a.s.

Binnen aan de koffie bij Theetuin Het Aardrijk in Berlicum vertelt Casper dat hij en zijn gezin zo’n tien jaar geleden verhuisden van Gemonde naar deze plek vlak bij de Hoog Heide. Daar runnen ze al jaren de theetuin en op het terrein staat ook de Zorgmanege Het Paardrijk. Recreatie en toerisme is echt zijn ding, Casper: “Eerst ben ik jaren actief geweest als lid van het Groene Buiten. Het is mijn en de ambitie van DorpsGoed om onze mooie dorpen in onze gemeente in deze prachtige groene omgeving waarin we mogen wonen te verbeteren. Op die groene ruimte moeten we echt zuinig zijn.”

Actieve club

Op de vraag waarom hij lid is geworden van DorpsGoed antwoordt hij dat de plaatselijke partijen altijd al zijn voorkeur hadden, voorheen bij Lijst Gemonde en nu weer heel wat jaren bij DorpsGoed. “Wat mij aanstaat in DorpsGoed is dat er ruimte is voor veel ideeën en dat altijd voorop staat aandacht voor het leven en de mensen in onze dorpen. In deze club kom je mensen tegen die niet “aan politiek doen”, maar die heel actief zijn. Het zijn mensen “zonder flauwekul” die gewoon aan de slag willen: niet … , maar poetsen.”

DorpsGoed: een sterk verenigingsleven

Op de vraag waar hij in de eerste plaats aan denkt “DorpsGoed, voor goede dorpen”, antwoordt Casper dat hij aan het hechte verenigingsleven denkt. “Het creëren van goede dorpen betekent voor iedereen iets anders. Wat ik belangrijk vind, is dat er een sterk verenigingsleven is. Sterke verenigingen zijn sociale netwerken, waarbinnen mensen elkaar kennen. Zij zorgen ervoor dat mensen actief, gezond en fit blijven. De rol van verenigingen wordt nog te vaak onderschat. DorpsGoed ziet dat heel scherp.”

Nummer twee op kieslijst

Waar gaat Casper Hoenderdos als nummer twee op de lijst van DorpsGoed zich hard voor maken? “Allereerst ga ik niets alleen doen, dat doen we samen en vooral ook door burgers erbij te betrekken. Ik wil vooral graag dat we als gemeente ons groene gezicht beter laten zien. Daarnaast wil ik de belasting voor de mensen laag houden.” Tot slot geeft Casper nog een laatste boodschap mee: “Laat de mensen vooral naar de stembus gaan. Degenen op wie je stemt zijn mensen uit je eigen dorp. Gewone mensen die iets willen doen voor de inwoners die in de dorpen wonen. Als je dat ook belangrijk vind, ga dan stemmen op DorpsGoed en kies voor jouw dorp. Een goede opkomst bij de verkiezingen is het waard!”

DorpsGoed: Tiny Houses voor jong en oud

Op 22 januari kwamen zo’n vijftig mensen in D’n Durpsherd bijeen om te spreken over Tiny Houses. De belangstelling v20180122 infoavond tiny housing 2oor deze woningen is groot en het concept kan meehelpen aan de oplossing van de woonproblemen die er op dit moment zijn in onze gemeente. Joris Vermaessen, planoloog en ervaringsdeskundige, legde voor een geïnteresseerd publiek uit hoe je samen tot plannen voor Tiny Houses kunt komen. En hoe je daarna de gemeente mee krijgt. Je hebt best wat doorzettingsvermogen en creativiteit nodig om tot een eindresultaat te komen, maar dat het kan blijkt uit verschillende voorbeelden in het land.

Waarom organiseert DorpsGoed deze avond?
Casper Hoenderdos, initiatiefnemer van de avond: “Het initiatief voor deze avond ontstond, omdat we zien dat jongeren te weinig mogelijkheden hebben om in onze gemeente te wonen. Het blijkt dat er echt een taak ligt in onze gemeente, gezien het aantal mensen dat op deze avond af kwam. En de diversiteit van bezoekers was ook groot. Mensen die een kleine, tijdelijke woning willen. Mensen die een goedkope woning willen, maar ook mensen die een kleine woning wensen, omdat ze van hun grote woning af willen.”

En nu?
Mariska Sturkenboom, lijsttrekker: “DorpsGoed heeft een beeld geschetst van wat er kan. Om het huisvestingsprobleem voor ouderen en jongeren op te lossen zijn alleen Tiny Houses niet genoeg, maar het is wel een mooie start. Ze kunnen namelijk snel gebouwd worden en, als de gemeente er voor open staat, zijn er al plaatsen waar het kan. Er zijn open plaatsen in elk dorp waar tijdelijk of permanent gebouwd kan worden.”

Wat gaat DorpsGoed doen?
Mariska Sturkenboom: “Een aantal mensen heeft elkaar die avond gevonden. We zijn er van overtuigd dat er initiatieven komen vanuit particulieren om met deze huisvesting aan de slag te gaan. DorpsGoed zal na 21 maart (in de nieuwe gemeenteraad) met een initiatiefvoorstel komen om deze vorm van wonen mogelijk te maken in onze gemeente. Hoe meer mensen DorpsGoed in de raad heeft, hoe makkelijk dit voorstel er door komt. Zo helpen wij mensen aan passende woningen!”

Wilt u meer weten over Tiny Housing of over DorpsGoed? Neem contact op met Mariska Sturkenboom: m.sturkenboom@kpnmail.nl. Of kijk voor meer informatie op facebook.com/DorpsGoed.

DorpsGoed was op bezoek in Gestel!

Op zaterdag 9 december was DorpsGoed met zijn partytent op bezoek op het Campanulaplein in Sint-Michielsgestel. Van 10.00 uur tot 12.00 uur waren vele leden van de partij in het op de hoek van dit plein aanwezig om van buurtbewoners te horen hoe de ervaringen zijn met het wonen in deze buurt.Campanulaplein

Het bezoek van deze zaterdag werd, zoals alle vorige keren, voorafgegaan door een uitnodiging en een vragenlijst die op veel adressen in de buurt van plein waren bezorgd. Mariska Sturkenboom: “We bezochten de afgelopen jaren al veel nieuwe, maar ook bestaande wijken in onze gemeente; nu was deze wijk in Gestel aan de beurt. We waren deze zaterdag vol goede moed naar Gestel getogen, in de wetenschap dat de sneeuw van de dagen ervoor en het natte weer van deze zaterdag bezoekers zou kunnen “afschrikken”. Dat laatste bleek werkelijkheid te worden. Ondanks de hartverwarmende opkomst van de leden van de partij, bleek de interesse om er die ochtend erop uit te gaan voor de lokale politiek gering te zijn.

Centrumplan, Huif en verkeersveiligheidDorpsgoed Big Five groene achtergrond

Slechts enkele bezoekers kwamen op de koffie bij DorpsGoed en later ontvingen we nog via de post een paar ingevulde enquêteformulieren. Uit de antwoorden in de gesprekken en de vragenlijsten blijkt een tevredenheid van de buurtbewoners met de voortgang in het centrumplan; het woord “eindelijk” viel herhaaldelijk. Ook bleek men het eens te zijn met de gang van de Huif naar het gemeentehuis. Opvallend in alle gesprekken die wij tijdens onze wijkbezoeken voeren, zijn de zorgen over de verkeersveiligheid in onze dorpen en wijken. Opvallend is dat ook iedereen weet te zeggen, dat het vaak de eigen buurtbewoners zijn die zorgen voor verkeersonveiligheid. Zij die de buurt goed kennen rijden in de regel veel te hard! Dit thema pakt DorpsGoed dus weer aan in de volgende bestuursperiode.

DorpsGoed kijkt ondanks de koude en de kleine opkomst terug op een geslaagd bezoek aan het Campanulaplein. Binnenkort leest u over ons volgende wijkbezoek. Heeft u vragen over deze actie of over DorpsGoed zelf, neem dan contact op met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl

Met bevlogen mensen naar de verkiezingen

DorpsGoed presenteert met trots de kieslijst waarmee het in maart 2108 aan de verkiezingen in gaat deelnemen. Het is een afwisselende lijst met mensen met ervaring in de plaatselijke politiek en een aantal nieuwe gezichten.
Lijsttrekker Mariska Sturkenboom: “Ik ben als lijsttrekker heel erg blij met de lijst waarmee we de verkiezingen in gaan. We hebben een aantal nieuwe mensen hoog op de lijst. Mensen die zich thuis voelen bij DorpsGoed en voor wie wij de afgelopen vier jaar gestaan hebben. Gelukkig kunnen we ook nog steeds bogen op mensen die veel ervaring meenemen. Het is sowieso een zeer diverse lijst geworden.”Dorpsgoed Big Five groene achtergrond

Ervaring in lokale politiek
Casper Hoenderdos is een oude bekende in de Gestelse politiek en onder andere ondernemer in Berlicum. Hij is al jaren actief bij onze partij, maar velen kennen hem ook nog als politiek actieve burger uit de Gemondse gemeenschap. Het is iemand die onze dorpen goed kent en veel deskundigheid, ervaring en bevlogenheid meebrengt. Diny Pennings is al jaren raadslid voor DorpsGoed en zij is werkzaam in de zorg. Als geen ander kan zij met haar hart de praktijk van de zorg en de politiek met elkaar verbinden. Wij zijn blij dat ook zij weer “van de partij” is.

Nieuw, maar zeer bekend
Nieuw op onze lijst is Toine van Vugt, maar hij is zeer zeker niet onbekend in Den Dungen en omstreken. Toine is bij heel veel zaken betrokken en betrokken geweest: iedereen kent hem van de plaatselijke bibliotheek, de carnaval en Brabants Bont. Toine is werkzaam in het speciaal onderwijs en wij zijn maar wat trots dat wij zijn kwaliteiten ook in de plaatselijke politiek kunnen gaan benutten. De nummer vijf op onze lijst is Jan van de Donk. Jan is eveneens een bekende in het Dungense en Maaskantse dorpsleven. In het heden en verleden als vrijwilliger actief bij de carnaval en voetbal. Jan brengt veel expertise in de zorg en het lokale bestuur mee. Daarnaast zit hij regelmatig aan de Dungense Dorpstafel.

Mariska Sturkenboom: ”Met deze kandidaten bovenaan de lijst verwachten wij hoge ogen te gooien in maart.  DorpsGoed kiest bewust voor mensen in de gemeenteraad die veel kwaliteit meebrengen en die in de raad ook echt iets toe te voegen hebben. Naast deze mensen zijn er nog veel meer leden die actief met ons meedoen. Op onze website staat onze conceptlijst. Je kunt je nog aanmelden als je DorpsGoed wilt steunen en jouw achterban wil mobiliseren. Geef je op en doe met ons mee!”

 

Nieuwsgierig naar het profiel van de andere kandidaten? Houd onze website en Facebook in de gaten: www.facebook.com/DorpsGoed.