Problemen Beusingsedijk/Nijvelaar worden aangepakt!

 

Tijdens de bijeenkomst op 3 oktober jl. hebben de bewoners van de Nijvelaar, Beusingsedijk en Beusing nog eens gedetailleerd hun zorgen over de uitvoering van dit project neergelegd en aan bij de uitvoering betrokken partijen een zeer dringend beroep gedaan om verbeteringen daar snel uit te voeren.  De bewoners maken zich ernstig zorgen dat de situatie, zoals die nu ligt, leidt tot ongelukken en dat willen zij niet weer meemaken. Ook Diny Pennings en Jos Maas van DorpsGoed waren bij het gesprek aanwezig. Zij hebben daar ook de reacties van de weggebruikers, die binnengekomen zijn naar aanleiding van het artikel in De Brug, ingebracht.
De zorg werd door alle partijen gevoeld dat de onvolkomenheden, die er nog zijn, opgelost moeten worden. Veel tijd werd er daarom, ondanksdat de analyses vooraf werden gedeeld, besteed aan de verdieping van de analyse. Dat leidde uiteindelijk tot de volgen toezeggingen:

Reeds uitgevoerd

– Instellen 60 km-zone (verkeersbesluit) en plaatsen verkeersborden

– Markering/belijning/strepen op de nieuwe Nijvelaar

– 4 extra lichtmasten geplaatst,
Wordt op korte termijn uitgevoerd (voor Kerst):

– Plaatsen geleiderail (vangrail) op hoog gedeelte Nijvelaar

– 1 extra lichtmast langs Nijvelaar bij kruispunt met Beusingsedijk
(De lichtmasten (totaal 5) staan op de planning om op 8 december a.s.aangesloten te worden)

– Oplossen wateroverlast tussen N279 en Nijvelaar t.h.v. oude DungenseLoop

 

Wordt op langere termijn uitgevoerd (maart 2015):

Aanbrengen verhoogd plateau op kruispunt Beusingsedijk/Nijvelaarpassend bij 60 km-zone incl. aanpassen markering.

– Verschuiven fietspad om betere opstelruimte en zicht voor auto’s te creëren en hinder voor fietsers te verminderen.

– Geleiderail (niet op de brug) buigt mee met fietspad om zicht te vergroten.

– Aanbrengen houten hekwerk tussen rijbaan Beusingsedijk en fietspad tussen Nijvelaar en Beusing tpv hoogteverschil.

– Aanbrengen van een (3e) passeerstrook op de Nijvelaar, nu tussen kruispunt met Beusingsedijk en wildrooster.

– Aanbrengen wildrasters incl. passeervoorzieningen bij wildroosters.

– Aanbrengen beplanting.

– Plaatsen extra bord doodlopende weg.

 

Rijkswaterstaat gaf aan dat deze zaken uitgevoerd zullen worden. Daarmee zijn niet alle wensen gehonoreerd en dat kan RWS ook niet omdat er soms nog meer partijen betrokken zijn, elk met hun eigen richtlijnen en wensen. Er blijft door alle partijen gezocht worden naar verbeteringen.
RWS en WillemsUnie organiseren voorafgaand aan de werkzaamheden in maart 2015 zoals gebruikelijk bij de aanleg van het Máximakanaal weer een bewonersavond Beusingsedijk/Nijvelaar.

Mocht u uw reactie aan ons kwijt willen, stuur dan een mailtje naar Jos Maas: jos.ahm.maas@gmail.com of reageer hieronder.