Verkeers(on)veiligheid Nijvelaar / Beusingsedijk

In de omgeving van De Dungense Brug richting De Fuik is de afgelopen jaren veel veranderd. De bewoners  in dit gebied en de weggebruikers in dit gebied hebben dit aan den lijve ondervonden.
Dit project nadert zo langzamerhand zijn voltooiing.

Maar is het nu klaar, is het er beter en veiliger op geworden? Moeten er nog knelpunten opgelost worden?

De bewoners van met name de Nijvelaar hebben aan ons, DorpsGoed, te kennen gegeven dat er nog veel aan schort. Zij hebben bij Rijkswaterstaat en de Willemsunie regelmatig de knelpunten en gevaarlijke situaties kenbaar gemaakt. Er zijn wel wat pleisters geplakt maar ze hebben de pijnpunten nog niet echt aangepakt en opgelost. Ook ervaren zij dat, richting einde van het project, het ook steeds moeilijker wordt om met hen een oplossingsgericht gesprek te kunnen voeren. De aansluiting Nijvelaar-Beusingsedijk is een knellend probleem en zo zijn er nog diverse andere problemen in dit kleine gebied waarin heel veel wegen en paden op elkaar aansluiten.
De afgelopen periode vonden er al vijf kettingbotsingen plaats, de hoge onbeschermde taluds voelen verre van veilig. En dan is het niet eens glad geweest. De bewoners van dit gebied hebben in het verleden veel nare ervaringen gehad met verschillende doden, veel gewonden en materiele schade. Nu is het moment om het in een keer goed en veilig te maken. Voorkomen is beter en voordeliger dan genezen.

DorpsGoed heeft er bij de gemeente op aangedrongen om het initiatief te nemen voor het organiseren van een oplossingsgericht gesprek waarbij de bewoners uit het gebied betrokken zijn. Wanneer het project opgeleverd is krijgt de gemeente de verantwoording voor de veiligheid terug op haar bordje. Dan moet het dus geregeld zijn.

Welke knelpunten ervaren de gebruikers van dit verkeerskooppunt?

U als fietser, automobilist of andersoortige weggebruiker hebt de afgelopen weken ervaring opgedaan met de situatie ter plekke. Die ervaringen willen we graag kennen en meegeven in het overleg.
Stuur deze ervaringen daarom graag snel naar ons toe. Dat kan via email,
jos.ahm.maas@gmail.com.
Je mag natuurlijk ook bellen naar 06-19448053.