Zonnepanelen op de Brand

De gemeente Den Bosch wil windturbines op de Brand plaatsen. Zo wil Den Bosch zorgen dat ze hun doelstelling halen om in 2030 energieneutraal te zijn. Om rendabele turbines neer te zetten, zijn de grootste turbines nodig die er op dit moment zijn. De gemeente Den Bosch heeft bepaald dat de windturbines niet in hun eigen natuurgebieden mogen staan. De turbines hebben teveel impact op de omgeving. Daarom is de Gestelse raad verbaasd dat de turbines wel op de Brand mogen staan, tegen natuurgebied het Beekdal en de Wamberg aan. Blijkbaar mag een natuurgebied van een ander wel beïnvloed worden door windturbines!

Raadslid Martijn van Meurs: ”Door goed op te letten hebben wij dit onderwerp op tijd in de raad op de agenda weten te krijgen. We zijn met inwoners van Den Dungen en Berlicum in gesprek gegaan om te horen wat er leeft. Ons werd al snel duidelijk dat bewoners al heel veel veranderingen in dit gebied voor hun kiezen hebben gekregen. Daarnaast ligt er een prachtig natuurgebied waar veel geld en moeite in gestoken is. Door de windturbines op de Brand te plaatsen, naast ‘n verdere uitbreiding van het bedrijventerrein zelf, wordt de leefomgeving erg aangetast.”

Maar hoe staat DorpsGoed dan tegenover alternatieve energiebronnen?

Van Meurs: “Wij willen graag alternatieve energiebronnen onderzoeken. Ons valt op dat er op de Brand veel platte daken beschikbaar zijn. Zet deze vol met zonnepanelen, zodat dit Den Bosch helpt energieneutraal te worden. De invloed op de omgeving is dan veel kleiner.“

Hoe gaan we dit nu aanpakken?

Van Meurs gaat verder: ”Na de bijeenkomst met burgers zijn we met de raad bij elkaar gaan zitten. Met de hele raad sturen wij een reactie naar de gemeente Den Bosch. Daar zijn we behoorlijk eensgezind in, daar trekken we samen in op. We roepen ook het college op stevig stelling te nemen in deze kwestie! Roep de gemeente Den Bosch op alternatieve locaties te onderzoeken, serieus te luisteren naar de inwoners van de gemeente Sint-Michielsgestel en wordt niet energieneutraal ten koste van de leefomgeving van je buren!”

Wat kunnen mensen zelf doen?

“Tot 10 november 2014 kunnen er zienswijzen ingediend worden op het plan van de gemeente Den Bosch. Burgers kunnen dat zelf doen, en wij als gemeenteraad doen dat ook. In onze achterbanvergaderingen komt dit onderwerp regelmatig ter sprake. Dus als mensen meer willen weten over dit of andere onderwerpen, nodig ik iedereen graag uit om zo’n avond bij te wonen. Maandelijks vergaderen we en op onze website staat wanneer we bij elkaar komen”.

U kunt met DorpsGoed meepraten over dit onderwerp. Neemt u dan contact op met Martijn van Meurs (mvanmeurs@hetnet.nl).