Bossche windmolens in de Beusing

In de afgelopen week heeft DorpsGoed gevraagd hoe het staat met de plannen van de gemeente Den Bosch om windmolens te plaatsen langs het Maximakanaal, aan de Bossche kant, op het gedeelte waar de uitbreiding komt van bedrijventerrein De Brand.  Bij de grenscorrectie, 2 jaar geleden, van dit voormalige grondgebied van Gestel is namelijk is met Den Bosch afgesproken dat ook Gestel een inbreng zou krijgen. Zeker door de voorgenomen plaatsing van windmolens ontstaan er milieueffecten voor de bewoners van de Beusing aan de Dungense zijde.

Milieu

De vragen die wij van belang vinden voor de beoordeling van de plannen zijn o.a.:   wil de gemeenteraad medewerking geven aan de gekozen locatie van drie, mogelijk vier, windmolens ? Passen windturbines met een hoogte van 80 tot 120 meter in dit gebied? Wat zijn de effecten op de natuurlijke omgeving Bossche Broek/ Dungense polder en Wamberg en hoe verhoudt dit initiatief zich met de inrichting van het Dynamisch beekdal de Aa en nieuwe Rosmalense Aa ? Welke extra geluidshinder brengt het met zich mee voor de bewoner(s) in het gebied?

Duurzame energie

Wanneer je kiest voor duurzame energie, door windmolens, is verder van belang in welke mate Gestelse inwoners daarin kunnen participeren. Door de gekozen locatie die grenst aan Den Dungen en Berlicum is het vanzelfsprekend dat onze inwoners mee kunnen profiteren. Een deelname in het windproject zou dan geregeld kunnen worden in een energiecoöperatie.

Naar aanleiding van ons verzoek zal dit onderwerp in de raadsvergadering van 16 oktober worden behandeld en wordt een reactie op het bestemmingsplan gestuurd naar de gemeente Den Bosch. Voor iedereen die belangstelling heeft, wordt door de gemeente Den Bosch op donderdag 9 oktober een inspraakavond gehouden.