DorpsGoed blijft zitten met vragen over de Aldi in Berlicum

Vragen
115 minuten hebben we gesproken over het proces rond de Aldi in Berlicum. 115 minuten waarin misschien wel 100 vragen afgevuurd zijn op de wethouder. En nog steeds bleven we in de raad met vraagtekens zitten. Er werd gezucht en uitgelegd, maar echt begrijpen deden we het niet. De raadsleden en mensen op de tribune werden niet wijzer van de antwoorden van de wethouder.

Kosten voor een tijdelijk pand

Hoe heeft het zover kunnen komen? Al die ophef over deze winkel in Berlicum? Waarom maakt een organisatie als Aldi kosten voor plannen, aankoop van grond en communicatie als zij niet het idee heeft dat het college er positief tegenover staat? In een notitie van het college aan de raad staat letterlijk: ‘Wij hebben op dit plan in principe positief gereageerd, omdat wij van mening zijn dat wij met deze ontwikkeling een positieve impuls kunnen geven aan de centrumontwikkeling in Berlicum.’ De wethouder zegt geen toezegging te hebben gedaan, maar de Aldi is wel voortvarend aan de slag gegaan.

Regie

Toch zijn alle acties weer teruggedraaid met betrekking tot de tijdelijke plannen en heeft Aldi gezegd de procedures voor een permanente vestiging op de locatie te doorlopen en af te wachten. Blijkbaar bepaalt Aldi wat er gebeurd in het centrum van Berlicum en is de wethouder de regie kwijtgeraakt.

Een winkel in de voortuin

De regie schijnt nu weer bij de wethouder te liggen, dankzij een groep oplettende omwonenden die niet blij werden van een winkelpand dat letterlijk in hun voortuin terecht kwam. Zij hebben de politiek geattendeerd op deze gang van zaken.

Visie en communicatie

DorpsGoed verbaast zich wederom over het gebrek aan visie van het college. Een gebrek aan visie op de dorpskernen van onze gemeente maar vooral een gebrek aan visie op een goede communicatie naar Burgers. DorpsGoed ziet het college steeds de dorpen ingaan om te praten over bezuinigingen, kerntaken en intergemeentelijke samenwerking, maar als er een groot project in Berlicum op stapel staat, wordt de communicatie aan een projectontwikkelaar overgelaten. Graag horen wij wat u hier van vindt!