DorpsGoed tegen kadernota 2014

DorpsGoed heeft tegen de kadernota gestemd die het college 5 juni presenteerde. De kadernota is een document waarin het college aangeeft waar zij in de periode 2014-2018 het beschikbare geld aan gaat besteden.

Tekorten tussen 2015 en 2018

Uit deze Kadernota blijkt dat er in 2015 al een tekort van 1,5 miljoen euro gaat ontstaan. Dat is als alles uitgevoerd wordt zoals dat nu bedacht is. De oplossing die het college voorstelt, is om met de bevolking in gesprek te gaan over de kerntaken van de gemeente. U mag dus bepalen waar het college op gaat bezuinigen.

Gebrek aan visie

Maar volgens DorpsGoed had u die keuze toch al gemaakt? U ben op 19 maart gaan stemmen. En daar is de huidige coalitie met PPA, De Gestelse Coalitie en D66 uit voort gekomen. Zij hebben u toen al een visie voorgelegd. Daar zouden ze de komende 4 jaar mee verder moeten gaan. Blijkbaar is die visie niet helder genoeg om zelf de keuzes te kunnen maken.

Snelheid in het proces

Gezien de aanpak die het college kiest, heeft DorpsGoed opgeroepen om het proces te versnellen. Pas bij de kadernota 2015 verwacht het college de uitkomst van de kerntakendiscussie mee te kunnen nemen in de plannen. De bezuinigingen zullen op zijn vroegst in gaan vanaf 2018, als er een nieuw college zit. Dat college zit dan met de erfenis van PPA, De Gestelse Coalitie en D66. Daarnaast is het tekort voor 2015, 2016 en 2017 nog niet opgelost. De gemeente zal zo blijven interen op de reserves.

De Huif en het Elde College

De voornaamste reden waarom DorpsGoed tegen de kadernota gestemd heeft, is dat ook de vernieuwbouw van het Elde College en de Huif weer ter discussie staat! Al genomen besluiten moeten niet zomaar teruggedraaid worden. Daarmee komt de betrouwbaarheid van de overheid in het geding.

Kortom, voor DorpsGoed genoeg redenen om niet akkoord te gaan met deze kadernota. We waren de enige partij die tegen gestemd heeft. De andere partijen nemen het risico dat verbeteringen aan de Huif en het Elde College weer voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

Bijdrage DorpsGoed

We willen in gesprek blijven met u, zoals we altijd gedaan hebben. Wat vindt u van dit traject en zijn er onderwerpen die wel of niet geraakt mogen worden in deze discussie? De komende tijd zullen wij  bij de kerntakendiscussie betrokken zijn en onze visie geven hoe wij vinden dat er met de schaarse middelen van de gemeente omgegaan moet worden.

Wilt u meer weten of meepraten met DorpsGoed, dan kunt u contact opnemen met Mariska Sturkenboom m.sturkenboom@kpnmail.nl of kijk op www.dorpsgoed.nl