Kennismaken met “de nieuwe wijkzuster” in Gemonde!

Een paar maanden geleden gaf Hendrik Klomp te kennen dat “de wijkzuster”, zoals vroeger zo gewoon was, in Gemonde zeer gewenst is. Een persoon, die het vertrouwen van de mensen heeft, kan op medisch verpleegkundige zorg en vooral sociaal en psychisch gebied veel nood voorkomen en waar de nood al is de schakel zijn om problemen op te lossen.
Diny Pennings nam de handschoen op en vond een goed gehoor bij o.a. de huisarts en Vivent.
Er volgde nog een tweetal gesprekken met mensen uit Gemonde, die in het maatschappelijk- en verenigingsleven actief zijn, zoals de Leefbaarheidsgroep, zonnebloem, SWO, PCI, verenigingen en politieke vertegenwoordigers etc.. Want wil een initiatief als de wijkzuster slagen dan moet er draagvlak zijn vanuit de bevolking. En het draagvlak bleek duidelijk aanwezig.

Op 9 juli, 20.00 uur, kunt u kennismaken met Annemarie der Kinderen

Annemarie der Kinderen is de persoon die invulling kan geven aan de wijkzuster nieuwe stijl. Zoals Annemarie zelf zegt: “ In mijn functie als wijkzuster in Gemonde wil ik de schakel zijn tussen mensen met een hulpvraag, van welke aard dan ook, en de verschillende organisaties die er zijn. Dat kunnen zorg of welzijn organisaties zijn, financiële hulpverleners, ouderenorganisaties maar ook gewoon mensen uit de straat die handen kunnen leveren. Ik ben me ervan bewust dat ik mijn bestaande netwerk verder uit moet bouwen zodat alle vormen van mogelijke hulpverleners vertegenwoordigd zijn. Goed contact met de huisarts is daarbij essentieel. Aanvullend op de huisarts kan ik de mensen thuis ondersteunen, informeren en in contact brengen met de juiste mensen Dan kan ik het luisterend oor zijn en samen met de mensen zoeken naar mogelijke oplossingen voor het probleem waar zij mee zitten. Ik weet dat ik vertrouwen moet verdienen en daar wil ik graag mijn energie in steken”. Van Vivent krijgt ze de ruimte om dat ook waar te kunnen maken. Het is namelijk onderdeel van het beleid van Vivent en zij hebben daarvoor ook de financiële middelen vrijgemaakt.

Vanaf 1 augustus gaat Annemarie daadwerkelijk aan de slag

Op 9 juli zal Annemarie der Kinderen kort uitleg geven over hoe zij gaat werken. Maar ook wil zij met u praten en inspiratie opdoen om zo snel mogelijk en effectief mogelijk aan de slag te kunnen gaan.
U bent daarom van harte welkom in gemeenschapshuis de Kei. Het welslagen van dit initiatief is afhankelijk van de mensen binnen een gemeenschap als Gemonde.
De positieve reacties tijdens de avonden in Gemonde inspireerden in ieder geval Angelique Vugts van Vivent en Diny Pennings en Jos Maas van DorpsGoed om ook op korte termijn het initiatief te nemen in andere dorpen zoals Den Dungen.