Schijnbeweging nieuw college ?

Als Johan Cruijf in zijn beste jaren het nieuwe college van burgemeester en wethouders, bestaande uit wethouders van PPA, Gestelse Coalitie en D’66, de kiezers op het verkeerde been gezet met een heuse schijnbeweging. Afgelopen week heeft het college haar bestuursakkoord gepresenteerd.

In het bestuursakkoord presenteert het college de eerste aanzet voor het door haar te voeren beleid de komende vier jaren. Het bestuursakkoord is weinig concreet en weinig zeggend en bestaat enkel uit open deuren. Het nieuwe college geeft het bestuursakkoord dan ook weinig kleur.In het bestuursakkoord is bijvoorbeeld niets concreets terug te lezen over de plannen van de PPA omtrent het opzetten van buurtteams, de plannen van de Gestelse Coalitie omtrent de extra aandacht voor ouderen en de plannen van D’66 omtrent de gewenste bestuurlijke fusie. Met name dit laatste onderdeel verdient kort extra aandacht. Zowel de Gestelse Coalitie als D’66 hebben in hun programma’s duidelijk de mogelijkheid tot een bestuurlijke fusie open gelaten. Het is dan ook opmerkelijk dat het enige concrete punt in het bestuursakkoord is de ambtelijke fusie met de gemeenten Boxtel en Haaren. Kennelijk wilden D’66 en de Gestelse Coalitie zo graag in het college deelnemen dat voormeld punt omtrent de toekomst van de gemeente, mogelijk een van de belangrijkste onderwerpen voor de komende vier jaar heeft opgegeven om een wethouder te mogen leveren.

Volgens het college is het bestuursakkoord met opzet ‘open’  gelaten, zodat alle burgers nog invloed kunnen uitoefenen de komende vier jaar op het beleid van het college. Dit betekent echter dat van de verkiezingsprogramma’s van de PPA, Gestelse Coalitie en D’66 zeer weinig is terug te vinden in het bestuursakkoord van het college.

De kiezer lijkt hiermee op het verkeerde been te zijn gezet. Normaal gesproken gaan de gekozen partijen, met enthousiasme, het beleid uitvoeren dat zij in hun verkiezingsprogramma’s de kiezers hebben beloofd. In Sint-Michielsgestel gaan de gekozen partijen echter eerst, opnieuw, in overleg met de burgers en stelt hiermee alle onderwerpen opnieuw ter discussie.

Kennelijk hebben de PPA, Gestelse Coalitie en D’66 hun verkiezingsprogramma’s gebruikt om de kiezer op hen te laten stemmen, maar is zij niet voornemens om ook daadwerkelijk uitvoering aan deze verkiezingsprogramma’s te geven.
Het bovenstaande betekent dat de kiezers in Sint-Michielsgestel door een schijnbeweging op het verkeerde been zijn gezet.

Het is nu te hopen dat het college de kiezers vervolgens niet laat staan en enkel loze toezeggingen gaat doen.
DorpsGoed zal de komende vier jaar er wel alles aan doen om uit te voeren wat zij in haar verkiezingsprogramma heeft gepresenteerd, waaronder de belofte dat zo min mogelijk mensen, jong en oud, alleen komen te staan.

Mocht u met DorpsGoed willen meepraten over de toekomst van Sint-Michielsgestel en/of indien u op dit artikel wilt reageren kunt u contact opnemen met Rik Sieben rsieben@home.nl