DorpsGoed actief: schoonmaak in de Dungense polder op 29 maart

Op zaterdag 29 maart a.s. wordt in onze gemeente de zwerfvuilactie gehouden. Hiervoor melden zich steeds vele vrijwilligers aan om gedurende twee uren in een aantal straten of in een wijk de rommel langs de weg op te ruimen. Ook de leden van DorpsGoed zijn hierbij steeds van de partij. In de gemeente Sint-Michielsgestel omvat de schoonmaakactie het hele grondgebied: alle dorpen inclusief het buitengebied. Wij vinden dat de Dungense polder (de Kloosterstraat) ook moet worden schoongemaakt. Weliswaar is dit gebied goeddeels het grondgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch, maar het is wel onze achtertuin en raakt direct de leefomgeving van Den Dungen-Maaskantje! Wij hebben ons om die reden ook aangemeld bij de zwerfvuilactie in s’-Hertogenbosch. Maar we hebben deze keer wel graag de medewerking van enkele inwoners. De reden is dat de acties in beide gemeenten op één en dezelfde dag plaatsvinden, namelijk op zaterdag 29 maart, en wij daardoor menskracht tekort komen.

Vrijwilligers gevraagd

Vandaar ons verzoek om assistentie. De actie aanstaande zaterdag op 29 maart kost u niet meer dan ongeveer twee uur van uw vrije tijd; van 9.00 tot 11.00 uur. Vindt u ook dat de Dungense Polder de moeite waard is om schoon te houden? Neem dan contact op met Willie Verlande (073-5941266), of Martijn van Meurs (06-49315308)