DorpsGoed erg blij met beslissing over de Huif

de Huif

Gisteren is in de raad van Sint-Michielsgestel lang en fel gediscussieerd over De Huif. Het college presenteerde een notitie waarin een locatiestudie is gedaan naar de mogelijke plekken waar het nieuwe Kulturhus kan worden gebouwd. Uit de notitie bleek dat de huidige locatie aan de Hortensiastraat de voorkeur heeft van het college. Een aantal partijen was het daar niet mee eens en wilden via een initiatiefvoorstel vragen om nog een keer de locatie in het centrum te gaan onderzoeken. Weer onderzoek, nog langer wachten en nog steeds geen zekerheid voor de Gestelse burgers.

DorpsGoed heeft daarop geanticipeerd door samen met de overige partijen een motie in te dienen om het huidige ontmoetingscentrum “De Huif” aan de Hortensiastraat te verbouwen tot Kulturhus. Deze motie werd ondersteund door de meerderheid van de raad. Mede door de doortastendheid van DorpsGoed kunnen nu de voorbereidingen starten voor  vernieuwbouw van De Huif. Dit zorgt er voor dat straks elk dorp in de gemeente Sint-Michielsgestel een goede ontmoetingsplek in de vorm van een Kulturhus heeft.