DorpsGoed kiest kandidaat-wethouder

De Algemene Ledenvergadering van DorpsGoed heeft op woensdagavond 21 november Jos Maas unaniem voorgedragen als wethouder in het college van Sint Michielsgestel. Bij instemming door de gemeenteraad volgt Jos per 1 januari 2013 Ben Leenen op.

Gelet op de beperkte periode tot de verkiezingen in maart 2014 en de lopende projecten die in die tijd tot een afronding komen, vraagt het invullen van de wethoudersfunctie om iemand die goed is ingevoerd in de gemeentepolitiek. Daarnaast vinden er wisselingen plaats in de samenstelling van college en ambtelijke top waarbij leidinggevende ervaring en senioriteit van de kandidaat-wethouder een belangrijk voordeel geeft. Het bestuur van Dorpsgoed is er van overtuigd dat Jos Maas deze functie uitstekend kan vervullen. Jos is mede oprichter van DorpsGoed en vertegenwoordigt de partij sinds 4 jaar in de gemeenteraad. Hij heeft verschillende leidinggevende functies bekleed in het uitgeversvak (dag- en weekbladen) en is in de kern Den Dungen al jarenlang maatschappelijk actief. Onder andere was hij bestuurslid/voorzitter van de Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties en daarvoor van het schoolbestuur. Ook was en is hij actief binnen Carnaval en is hij als vrijwilliger regelmatig te vinden bij activiteiten. Het bestuur van DorpsGoed is erg blij dat Jos Maas beschikbaar is om de zware bestuurstaak van wethouder met ingang van 1 januari 2013 te gaan vervullen.