Waarom DorpsGoed?

DorpsGoed is dé lokale politieke partij in de gemeente Sint-Michielsgestel. Opgericht in 1999 en sindsdien politiek erg actief in de verschillende dorpen in onze gemeente. Meerdere jaren zijn we de grootste partij van onze gemeente geweest en op dit moment functioneren wij als oppositiepartij met 4 fractieleden in de gemeenteraad.

Herkenbare lokale politiek, daar staan we voor:

1. DorpsGoed koestert de dynamische eigenheid van de dorpen, de leefgemeenschappen zoals we die kennen in onze gemeente: Sint-Michielsgestel, Halder, Berlicum, Den Dungen, Gemonde en Middelrode.
2. DorpsGoed vindt het belangrijk dat alle dorpen vitale samenlevingen zijn voor jong en oud.
3. DorpsGoed respecteert de oorsprong en de historie van die dorpen zonder voorbij te gaan aan nieuwe ontwikkelingen.
4. DorpsGoed spant zich in om het groene en recreatieve karakter van de gemeente nadrukkelijk te verbeteren.
5. DorpsGoed staat voor een interactieve politiek vanuit een sterke eigen visie, wat betekent dat zij constant aandacht heeft voor de burgers, die zij vertegenwoordigt.
Previous Image
Next Image

info heading

info content